Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Imprezy
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Archiwum Wydarzeń » Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na Zamku Piastowskim
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 15.10.2018 r.
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na Zamku Piastowskim

15 października 2018 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w ten szczególny dzień roku, wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożone zostały życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie oraz wykształcenie młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu oraz krótkiego wideo.

Następnie z udziałem zaproszonych gości wręczone zostały doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji. Zwieńczeniem obchodów był występ artystyczny. W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 462 nauczycieli oraz 146 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy oni pracują dla ponad 3500 uczniów i wychowanków. Starosta Ryszard Winiarski przywitał przybyłych na dzisiejszą uroczystość oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji złożył serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z pracy. Podkreślił, że tegoroczna uroczystość jest jego ostatnią jako starosty i że w całej mijającej kadencji starał się sukcesywnie wspierać działania poprawiające warunki pracy uczniów i nauczycieli w szkołach powiatowych.

Z kolei wicestarosta Marek Kurpis przypomniał o zmianach w sieci szkół powiatowych, które były wprowadzane w ostatnich latach, a które były efektem krajowej reformy oświaty. Podkreślił, że oświata na szczeblu powiatu poradziła sobie z niżem demograficznym oraz, że szkoły są przygotowywane na przyjęcie w 2019 podwójnego rocznika uczniów. Przypomniał też największe projekty powiatu realizowane ze środków zewnętrznych tj. utworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia, staże i praktyki organizowane dla uczniów.

Oficjalną część uroczystości starosta rozpoczął od wręczenia nagrody w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej nauczycielom. W 2018 r. nagrodę otrzymali:

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu:
- Bożena Dworak – nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa
- Bogumiła Jankowska – nauczyciel języka polskiego
- Sybilla Weleda – Krężlewska – nauczyciel języka niemieckiego i biologii.

Z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu:
- Judyta Bortel – nauczyciel języka niemieckiego i przedsiębiorczości
- Irena Krawczyk - nauczyciel j. niemieckiego
- Joanna Opiela – nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego
- Alicja Wróbel -  nauczyciel języka angielskiego

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
- Joanna Depta - Ładak - nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych i biologii
- Anna Dębczak - nauczyciel fryzjerskich przedmiotów zawodowych
- Wojciech Kornel – nauczyciel matematyki i informatyki

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu:
- Dorota Cyron - nauczyciela  języka polskiego i angielskiego
- Dorota Lucia - nauczyciel  bibliotekarz
- Marek Chrobok – wicedyrektor oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych

Z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
- Agnieszka Wereszczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
- Zygmunt Kobylak - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu:
- Anna Kuska - Woch - nauczyciel  biologii
- Małgorzata Klar - Dziewit - nauczyciel matematyki

Z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu:
- Małgorzata Janiga – psycholog

Z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu:
- Regina Bernat – nauczyciel tańca towarzyskiego

Z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu:
- Beata Sitkiewicz – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach:
- Martyna Wojciechowska – Urban – pedagog
- Janusz Klejny – wicedyrektor i wychowawca

W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego otrzymali dyrektorzy:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu - Marzena Kacprowicz
- Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu – Agnieszka Busuleanu – Jaksik
- II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Marek Ryś
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - Jacek Kąsek
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – Sławomir Janowski
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu – Łukasz Kandziora
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu – Artur Krawiec
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – Rafał Lazar.

Po raz czwarty wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół i placówek oświatowych, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody otrzymali:
- Agata Maksymczak – sekretarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu,
- Marek Wilk – główny księgowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  w Raciborzu.
Ponadto starosta raciborski przyznał nagrodę specjalną za zasługi dla powiatowej oświaty. W tym roku nagrodę otrzymała Ewa Konopnicka długoletnia dyrektor oraz nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Laureatka nagrody specjalnej starosty w tym roku otrzymała również najwyższe wyróżnienie w dziedzinie oświaty - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W 2018 r. 10 nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty nastąpiło w Czerwionce-Leszczynach 5 października br.

Podczas dzisiejszej uroczystości starosta wręczył listy gratulacyjne, które otrzymali:
- Katarzyna Kwiotek – nauczyciel wiedzy o kulturze i historii sztuki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
- Romana Adamczyk – nauczyciel geografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Marta Benedykt – pedagog w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
- Ilona Macyszyn – nauczyciel języka angielskiego  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
- Nadieżda Gryckiewicz – psycholog w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
- Karolina Symko – nauczyciel przedmiotów z zakresu terapii ręki, funkcjonowania osobistego i społecznego i przysposobienia do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
- Iwona Hazuka – Nosal – nauczyciel prowadzący świetlicę oraz koło dziennikarskie w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu
- Mariusz Twaróg – wicedyrektor oraz nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach
- Remigiusz Luterek - nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach
- Tomasz Wojtas - nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach

Na zakończenie części oficjalnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowisku oświatowemu złożyli zaproszeni goście. Wśród nich poseł Gabrielę Lenartowicz kierowała w kierunku grona pedagogicznego tradycyjne słowa podziękowania i gratulacje. Podkreśliła jak ważną misję realizują nauczyciele w edukacji społeczeństwa, nie pomijając przy tym ciągłego doskonalenia własnych umiejętności. Wszystkim pracownikom oświaty życzyła również satysfakcji w wykonywanej pracy. Następnie głos zabrał poseł  RP Czesław Sobierajski, który gratulował nauczycielom cierpliwości w pracy z uczniami i wielkiego zaangażowania w pracę pedagogiczną. Przedstawił zawód nauczyciela jako wyjątkowy, który niesie ze sobą wielką odpowiedzialność za treści przekazywane młodemu pokoleniu. Prezydent Raciborza Mirosław Lenk podziękował dyrektorom szkół za współpracę pomiędzy szkołami powiatowymi i gminnymi. Zaznaczył, że nauczyciele to chyba najliczniejsza grupa zawodowa w kraju (ok. 500 tyś. osób) dlatego też zasługuje na większe docenienie. Życzył satysfakcji z pracy - także materialnej, uznania w oczach uczniów, rodziców oraz innych grup społecznych. Złożył też specjalne życzenia i przekazał kwiaty dla Ewy Konopnickiej laureatki nagrody specjalnej starosty raciborskiego za zasługi dla powiatowej oświaty. W imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny odczytała Beata Szołtysek wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, która przekazała najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom. Życzyła siły i pasji w samodoskonaleniu umiejętności wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Na koniec życzenia dla nauczycieli i pracowników samorządowych w imieniu emerytowanych nauczycieli złożyła Aleksandra Jańska.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli obecni i byli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych. W święcie wzięli udział także zaproszeni goście m.in.: posłowie, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych i instytucji współpracujących ze szkołami. e wzięli udział także zaproszeni goście m.in.: posłowie, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych i instytucji współpracujących ze szkołami.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił koncert. Przed publicznością wystąpili: Alicja Lizer-Molitorys – flet, Krzysztof Lason – skrzypce, Agnieszka Lason – skrzypce, Aleksandra Batog – altówka oraz Danuta Sobik-Ptok – wiolonczela. W programie znalazły się utwory: J. S. Bach – Aria na strunie G, Wiosna Vivaldiego, koncert fletowy Szczygiel Vivaldiego, Kanon Pachelbel, Rondo russo Mercadante. Koncert zakończyło Tango z filmu Zapach kobiety.


Galeria
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
Video
Strona główna /RODO - Klauzule Informacyjne/WYSTAWY CZASOWE/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij