Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » PROGRAM RABATOWY

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 02.03.2016 r.
PROGRAM RABATOWY „Poznaj ziemię raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na produkty i usługi”

Poznaj ziemię raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na produkty i usługi

Regulamin programu rabatowego „Poznaj ziemię raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na produkty i usługi”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie programu rabatowego  „Poznaj ziemię raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na produkty i usługi” jest mowa o:
1) Regulaminie – oznacza to regulamin programu rabatowego „Poznaj ziemię raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na produkty i usługi”,

2) Programie – oznacza to program rabatowy „Poznaj ziemię raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na produkty i usługi”,

3) Obiektach – oznacza to obiekty turystyczne, handlowe, gastronomiczne i inne, których dotyczy Program, tj.:
a) Aquapark H2Ostróg, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 37 17;
b) Hotel POLONIA Racibórz ***, pl. Dworcowy 16, 47-400 Racibórz, tel. 32 414 02 70;
c) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Leśna Polana” z Wioską SPA & WELLNESS Leśna Polana, ul. Gliwicka, 47-440 Szymocice, tel. 605 180 007-009;
d) MUZEUM HORRORU, PAŁAC w WOJNOWICACH k/Raciborza ul. Pałacowa 1, 47-470 Wojnowice, tel. 502 55 66 21, tel. 32 419 15 97;
e) Hotel Spa LASKOWO*** ul. Raciborska 62, 47-430 Jankowice, tel.: 32 74 62 900, 600 391 900;
f) Villa Antiqua, 47-400 Racibórz, ul. Piotrowska 16, tel. 664 050 303;
g) ETNO MUZEUM Zaczarowana Chata, 47-430 Rudy, ul Dworcowa 2, tel. 887 611 587 w godzinach od 10-12.30 i od 14-17;
h) Zabytkowa  Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach, ul. Szkolna 1, 47-430 Rudy tel. 500 282 732;
i) Raciborskie Centrum Turystyki, ul. Opawska 38, 47-400 Racibórz, tel. 32 740 92 00 i 502 557 238;
j) Zamek Piastowski, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz, tel. 32 700 60 52;
k) Hotel Racibor***, ul. Wojska Polskiego 25, 47-400 Racibórz, tel. 32 722 44 00, 694 374 509.

4) Organizatorach Programu – oznacza to właścicieli lub prawnych zarządców Obiektów, tj:
a) Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz, NIP 639-000-47-00, REGON 000331300, reprezentowany przez Krzysztofa Borkowskiego – Dyrektora,
b) Tomasza Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hotel POLONIA Tomasz Czerwiński, pl. Dworcowy 16, 47-400 Racibórz, NIP 648-140-01-81, REGON 276767182,
c) Leśna Polana Sp. z o.o., ul. Gliwicka, 47-440 Szymocice, NIP 651 165 65 61, REGON 240409750, reprezentowana przez Elżbietę Szwed – Członka Zarządu,
d) Zbigniewa Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PAŁAC W WOJNOWICACH ZBIGNIEW WOŹNIAK, ul. Pałacowa 1, 47-470 Wojnowice, NIP 639-117-83-42, REGON 272291080,
e) Katarzynę Pokorską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Spa Laskowo Katarzyna Pokorska, ul. Raciborska 62, 47-430 Jankowice, NIP 548-16-88-566, REGON 070836043,
f) Ramonę Weiser – Ludziejewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VILLA ANTIQUA Ramona Weiser – Ludziejewska, 47-400 Racibórz, ul. Piotrowska 16, NIP 639-193-68-02, REGON 241878233,
g) Barbarę Kmiecik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ETNO MUZEUM Zaczarowana Chata, 47-430 Rudy, ul. Dworcowa 2, NIP 526-244-32-38, REGON 277670958,
h) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska, NIP 639-14-61-799, REGON 271518735, reprezentowany przez Michała Fitę – Dyrektora,
i) Dawidem Wacławczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORINOKO ART & TRAVEL, ul. Ogrodowa 22/17, 47-400 Racibórz, NIP 639 17 60 800, REGON 240067774,
j) Hotel Racibor Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 25, 47-400 Racibórz, NIP 639-184-71-22, REGON 278166475, KRS 0000169448, reprezentowany przez Wiesława Jachecia – Prezesa Zarządu.

5) Partnerze Programu – oznacza to Powiat Raciborski, reprezentowany przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz, NIP 639-195-46-74, REGON 241129135, tel. 32 414 02 33, reprezentowanym przez Grażynę Wójcik – Dyrektora,

6) Książeczce rabatowej – oznacza to książeczkę z biletami ulgowymi i/lub gratisami (kuponami rabatowymi),

7) Kliencie – oznacza to klienta Obiektów – odwiedzającego.
2. Partner Programu deklaruje wsparcie w jego promocji i rozpowszechnieniu w ramach istniejących kompetencji i możliwości finansowych.
3. Regulamin programu jest dostępny w Obiektach,  siedzibach Organizatorów Programu i Partnera oraz na stronach internetowych Obiektów i Partnera. Informacje o Programie można także uzyskać pod numerami telefonów obiektów, wymienionych w § 1 ust.1 pkt.3.
4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
5. Program podlega postanowieniom niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

§ 2

Cele Programu

Celem Programu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej ziemi raciborskiej, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, przekładającej się na zwiększenie liczby odwiedzających Obiekty.

§ 3

Zasady i warunki uczestnictwa w Programie

1. Program jest skierowany do Klientów Obiektów ziemi raciborskiej, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.3
2. Program obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
3. Program polega na udzieleniu Klientowi rabatu i/lub gratisu, zgodnie z propozycjami poszczególnych Obiektów, zawartymi w Książeczce rabatowej.
4. Odwiedziny Obiektu przez Klienta każdorazowo potwierdzane są przez pracownika danego Obiektu poprzez oderwanie z Książeczki rabatowej odpowiedniego kuponu rabatowego.
5. Pozostała po oderwaniu część kuponu rabatowego, pozostaje w Książeczce rabatowej  na pamiątkę i stanowi formę promocji Obiektu.
6. Rabat i/lub gratis, udzielany jest przez Obiekt jednorazowo i może być wykorzystany tylko podczas jednej transakcji. Rabat i/lub gratis może zostać wykorzystany tylko w okresie obowiązywania Programu tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.
7. Rabat i/lub gratis, o którym mowa w Regulaminie, nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. Nie dotyczy także biletów wstępu na imprezy i wydarzenia specjalne, organizowane przez Obiekty.
   
§ 4

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego porozumienia pomiędzy Organizatorami Programu a Partnerem Programu.

Obiekty programu rabatowego „Poznaj ziemię raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na produkty i usługi”

1. Zamek Piastowski w Raciborzu TUTAJ

2. Aquapark H2Ostróg TUTAJ

3. Hotel POLONIA Racibórz*** TUTAJ

4. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Leśna Polana” z Wioską SPA & WELLNESS Leśna Polana TUTAJ

5. MUZEUM HORRORU, PAŁAC w WOJNOWICACH k/Raciborza TUTAJ

6. Hotel Spa LASKOWO*** TUTAJ

7. Villa Antiqua TUTAJ

8. ETNO MUZEUM Zaczarowana Chata TUTAJ

9. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach TUTAJ

10. Raciborskie Centrum Turystyki TUTAJ

11. Hotel Racibor*** TUTAJ

Plakat program rabatowy od 01.04.2016 do 30.06.2016 r.

Strona główna /PROGRAM RABATOWY/Ramowy Kalendarz Imprez Powiatowych/Od 1 kwietnia 2016 r. nowy cennik biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu!!!/Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji/Od Hradca do Raciborza poznajemy dziedzictwo Golężyców/Imprezy - zapowiedzi wydarzeń/Szkice literackie o Zamku i okolicy/Atrakcje Zamku Piastowskiego w Raciborzu/O Zamku/Realizacja projektu/Turystyka/Agencja Zamek Piastowski/Aktualności/Imprezy/Multimedia/Linki/Kontakt/Mapa strony/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij