Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Relizacja projektu
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Realizacja Projektu » Wniosek o płatność
 
dodano: 08.01.2014 r.

3 grudnia 2013 r. nastąpiła ostatnia płatność w kwocie 653 605,96 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zrealizowanego projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. Tym samym wniosek o płatność końcową został pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Z dniem przekazania środków z tytułu płatności końcowej projekt wchodzi w okres trwałości, w którym założone cele muszą zostać utrzymane, a projekt nie może zostać poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz. U. UE z 2006 L 210/25 z późn. zm.). Okres trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności trwa 5 lat od daty zakończenia projektu (ostatniej refundacji środków).

więcej »
dodano: 21.11.2012 r.

Beneficjent – Powiat Raciborski we wrześniu 2012 r.. złożył do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego wniosek o płatność końcową za okres do 13.08.2012 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z ww. wniosku o płatność wyniosła 1 204 740,39 zł, z czego środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1 020 897,00 zł. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej przez IZ RPO WSL.

więcej »
dodano: 13.08.2012 r.

W dniu 31.07.2012 r. zakończono rzeczową realizację projektu. Do tego dnia wszystkie prace związane z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” zostały zakończone i odebrane. W dniu 13.08.2012 r. poniesiono ostatni wydatek finansowy na realizację projektu. Końcowym etapem prac nad tym projektem jest jego rozliczenie i przedstawienie wniosku o płatność końcową.

więcej »
dodano: 24.07.2012 r.

W ramach projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” zrealizowano szereg działań mających na celu promocję udziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na promocję projektu przewidziano środki finansowe w  wysokości 48 800 PLN brutto. Działania te rozpoczęto w roku 2008, a zakończono w sierpniu 2012 r.

W ramach promocji projektu wykonano, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie:
1. Tablicę informacyjną na rozpoczęcie realizacji projektu.
2. Stałą tablicę pamiątkową na zakończenie realizacji projektu.
3. Plakietki oraz nalepki informacyjne dla oznakowania wyposażenia zakupionego dzięki wsparciu środków unijnych.
4. Film dokumentalno-informacyjno-promocyjny pt. „Zamek Piastowski w Raciborzu” wraz z trzykrotną emisją w Raciborskiej Telewizji Kablowej.
5. Stronę internetową projektu  http://www.zamekpiastowski.pl/site/start.html
6. Ogłoszenie w prasie o zrealizowanym przez powiat projekcie.
7. Zorganizowano konferencję z okazji rozpoczęcia prac remontowych na Zamku Piastowskim w Raciborzu (zakup poczęstunku dla uczestników).
8. Zorganizowano uroczyste otwarcie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W ramach promocji projektu zakupiono usługę druku zaproszeń i wejściówek na konferencję oraz wieczorny koncert oraz wyżywienie dla uczestników konferencji z okazji otwarcia Centrum.

Działania promocyjne realizowane były zgodnie z Umowa o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


więcej »
dodano: 24.07.2012 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego w dniu 24.07.2012 r. zaakceptowała wniosek o płatność pośrednią sprawozdanie za okres do 05.06.2012 r. Tym samym zbliża się końcowe rozliczenie finansowe projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

więcej »
Strona główna /RODO - Klauzule Informacyjne/WYSTAWY CZASOWE/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij