Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Imprezy - Zapowiedzi
 
dodano: 17.05.2018 r.

Historia dziejów straży pożarnej miasta Raciborza bierze swoje początki od 9 marca 1858 roku, kiedy to ukonstytuowało się Zrzeszenie Straży Pożarnej i Ratownictwa. Była to straż pożarna ochotnicza i początkowo liczyła 142 członków. Do czasu powołania straży ochotniczej oprócz stróży nocnych wprowadzona była również tzw. pomoc przeciwpożarowa. W tym roku mija 160 lat od założenia ochotniczej straży pożarnej w Raciborzu.

- Zapraszamy do zapoznania się z programem jubileuszowych uroczystości, które odbędą się 22 maja (wtorek) na Zamku Piastowskim w Raciborzu - zachęca mł. bryg. Jarosław Ceglarek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Program uroczystości:
9.00 – Msza św. w Kaplicy pw. św. Tomasza Becketa;
10.30 – Uroczysty apel na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Aktualnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dysponuje dobrym, nowoczesnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W 1992 roku, tuż po powołaniu Państwowej Straży Pożarnej powstał pożar lasów w Kuźni Raciborskiej, który strawił około 10 tysięcy hektarów lasów. W 1997 roku miała miejsce wielka powódź na terenie całego rejonu raciborskiego. W 1998 roku w dowód uznania rada Miasta Racibórz ufundowała sztandar jednostce PSP. W tym samym roku zakupiona zostaje nowoczesna drabina samochodowa o wysięgu 37 metrów. Aktualnie jednostka posiada dobrej klasy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 4 samochody wodno-pianowe, samochód ratownictwa drogowego, sprzęt oświetleniowy, łodzie z silnikami zaburtowymi, drabinę samochodową oraz inny sprzęt pomocniczy jak pompy, agregaty itp. Obiekty jednostki są ciągle remontowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb.

więcej »
dodano: 17.05.2018 r.

- 24 maja (czwartek) na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędą się uroczyste obchody 27. Rocznicy Powstania Straży Granicznej. Zapraszamy do zapoznania się z programem uroczystości- zachęca płk SG Adam JOPEK - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Program uroczystości:
godz. 13.00 - 14.30 – Uroczysty apel na dziedzińcu zamkowym w Raciborzu;
godz. 14.30 - 15.00 – Okolicznościowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG połączony z pokazem musztry paradnej.

Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. Od zachodu sąsiaduje z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, a od wschodu z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Terytorialny zasięg działania oddziału obejmuje obszar dwóch województw: śląskiego i opolskiego.

Strukturę organizacyjną Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tworzy komenda oddziału w Raciborzu oraz placówki Straży Granicznej. Komenda oddziału jest urzędem podległym Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zapewniającym mu merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno-biurową obsługę niezbędną do sprawnej realizacji jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej. Komendą oddziału kieruje komendant oddziału we współpracy z zastępcami komendanta oddziału, głównym księgowym oraz kierownikami komórek organizacyjnych komendy oddziału. Po reorganizacji związanej z przystosowaniem do skutecznej realizacji zadań po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, w skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzą obecnie 4 placówki Straży Granicznej. Trzy z nich są usytuowane na terenie województwa śląskiego, (w tym jedna realizująca zadania w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach) a jedna placówka usytuowana jest na terenie województwa opolskiego.

więcej »
dodano: 17.05.2018 r.

7 czerwca (czwartek) o godz. 10.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się festiwal „Dziesiątka i przyjaciele”, czyli dawniej „Bajtel Gala”, który organizują Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu a współorganizatorem jest Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

- Celem imprezy jest propagowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą regionu a także doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej przez różnorodne formy sztuki oraz wymiana doświadczeń między zespołami i ich opiekunami. W trakcie imprezy będziemy gościć dzieci specjalnej troski z kilkunastu szkół i ośrodków z terenu województwa śląskiego - informuje Ewa Konopnicka, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

więcej »
dodano: 17.05.2018 r.

- W sobotę 9 czerwca Zamek Piastowski w Raciborzu po raz kolejny przejmą w swoje władanie tancerze i mażoretki, nie zabraknie folkloru i tańca nowoczesnego w wykonaniu zespołów z kraju i z zagranicy. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu i gości na XVIII edycję Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Śląsk Kraina Wielu Kultur”. Jedną z gwiazd Festiwalu będzie rewelacyjny i zachwycający Zespół „BARWINOK” z Winnicy na Ukrainie. Początek koncertu o godz. 15.30, wstęp wolny - zachęca Mariola Jakacka, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Od osiemnastu lat organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”. Pomysłodawcą, inicjatorem i dyrektorem festiwalu jest od początku Aldona Krupa-Gawron. Ideą Festiwalu jest pokazanie całej mozaiki kulturowej Śląska. Festiwal promujący różne kultury na jednej scenie dał im możliwość wzajemnego poznania, przenikania się, wymiany doświadczeń i umiejętności. Co roku gośćmi specjalnymi są zespoły zagraniczne spoza tutejszego kręgu kulturowego, co urozmaica i poszerza formułę tej międzynarodowej imprezy.

Zapraszamy!!!

więcej »
dodano: 17.05.2018 r.

- Tego jeszcze w historii Powiatu Raciborskiego, bogatego w dzieje i wydarzenia nie było! Już wkrótce, bo za niespełna miesiąc, 10 czerwca (niedziela) na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się I edycja Święta Powiatu Raciborskiego. Początek o godz. 13.00, wstęp wolny - informuje Mariola Jakacka, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Po wielu latach starań i niepowodzeń, udało się wreszcie doprowadzić do wspólnego porozumienia gmin tworzących Powiat Raciborski. Ideą Święta, które odbędzie się po raz pierwszy jest pokazanie całej mozaiki kulturowej tej części Śląska, na którym na przestrzeni wieków przyszło koegzystować kulturze polskiej, morawskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Przedsięwzięcie daje możliwość wzajemnego poznania się, przenikania i wymiany doświadczeń. To pierwsze takie wydarzenie integrujące i promujące całościowo ziemię raciborską. Naszą intencją jest wykreowanie corocznej imprezy i promocja wszystkich placówek leżących na terenie Powiatu Raciborskiego. Święto będzie miało na celu prezentację działalności i ich dorobku.

Jaki przygotowaliśmy program?

1) Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska:
- Soliści „Kuźni Kultury” - młodzi artyści, którzy swój warsztat muzyczny szlifują pod okiem instruktorów Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - Tomasza Kurija oraz Joanny Kostki;
- Zespół „Promyczek” - zespół tańca mażoretkowego, od kilku lat prowadzony przez instruktora - choreografa Ilonę Świerczek;
- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

2) Miasto i Gmina Krzanowice:
- Kabaret „Krzanowickie Omy” - kabaret tworzony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Krzanowicach, prezentujący spuściznę gwarową naszych terenów;
- Zespół taneczny „Błysk” - zespół taneczny skupiający się głównie na tańcu współczesnym z elementami baletu;
- Tercet „MASAWI”;
- Wokaliści i aktorzy Studia Muzyki, Piosenki i Teatru ARS w Pietraszynie.

3) Miasto i Gmina Racibórz:
- Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry;
- Zespół Taneczny „SKAZA” - działający w Raciborskim Centrum Kultury;
- płatnerz Robert Stefanowski;
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM” Środowiskowy Dom Samopomocy wystawi kram z wyrobami rękodzielniczymi wykonanymi przez podopiecznych ośrodka;
- dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia artystyczne do Młodzieżowego Domu Kultury (Grupa Teatralna „CZWARTA ŚCIANA II”, Studio Towarzyskiego Tańca Sportowego „Volta 1”, Grupa tańca współczesnego, koło gitarowe);
- Raciborskie Stowarzyszenie Odra 1945 r.;
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa;
- Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
- Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie RTW (promocja wioślarstwa i historia RKW),
- ulotki i materiały promocyjne o Raciborzu;
- na finał wystąpi Midraszowy Teatr Żydowski.

4) Gmina Pietrowice Wielkie:
- Zespół Taneczny „Gwiazdeczki” przy GBP w Pietrowicach Wielkich;
- Chór parafialny

5) Gmina Nędza:
- „Orkiestra Dęta Gminy Nędza”;
- taniec liniowy w wykonaniu studentów nędzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Nędzy.

6) Gmina Kornowac:
- GOK Kornowac z programem „Masterkids Street Dance”;
- Zespół „Rzuchowianki”;
- Grupa teatralna „Na Śląskim Podwórku” zaprezentuje „Legendę o młynie”.

7) Gmina Krzyżanowice:
- Łukasz Kuschnik, opowie o pszczelarstwie i zaprezentuje raciborską kaplicę zamkową wykonaną z wosku pszczelego.

8) Gmina Rudnik:
- Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie (tańce w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej).

Nie zabraknie też oczywiście gier i zabaw dla najmłodszych, takich jak malowanie buziek, dmuchaniec, lody itp.

Ponadto w dawnej siedzibie Piastów na zamkowym dziedzińcu zaprezentują się też rękodzielnicy, wytwórcy i producenci regionalni. Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Raciborskiego i jesteś producentem zdrowej eko-żywności, rzemieślnikiem lub rękodzielnikiem, i chcesz zaprezentować swoją działalność szerszej publiczności to nic straconego. Wypełnij kartę zgłoszenia i zgłoś się już dziś. Nie czekaj aż uprzedzą Cię inni! (zgłaszać mogą się również stowarzyszenia, instytucje kultury, zespoły artystyczne, muzyczne itp. działające na terenie powiatu). Zgłoszenia przyjmujemy na adres: promocja@zamekpiastowski.pl. Karta uczestnictwa do pobrania TUTAJ.

Co ważne impreza odbędzie się na Zamku Piastowskim a to jeden z najważniejszych średniowiecznych zabytków w województwie śląskim, przy którym znajduje się najcenniejszy zamkowy obiekt - kaplica św. Tomasza Becketa z Canterbury, zwana perłą śląskiego gotyku tudzież śląską Sainte-Chapelle. Od 12.00 do 18.00 będzie można zwiedzać zamek i kaplicę bezpłatnie i indywidualnie, dzięki pomocy oraz wsparciu zamkowych wolontariuszy. Będzie można zobaczyć szereg interesujących wystaw, wśród których godne polecenia są dwie. Pierwsza ekspozycja „MAMY TO… ”, to wystawa fotografii Aliny Luterek. - Wystawa jest efektem sześciu spotkań z moimi przyjaciółkami, koleżankami, znajomymi. Spotkań pełnych emocji, wzruszeń... i dzieci! - mówi Alina Luterek, autorka wystawy. Druga ekspozycja „Wariacje Plastyczne” przygotowana została przez grupę plastyczną „Asfalt” z Gminnego Centrum Kultury w Nędzy. Tematem wystawy będą smoki, ptaki oraz krzesła…

- Mamy nadzieję, że Święto Powiatu Raciborskiego w oryginalny i niekonwencjonalny sposób zaprezentuje gminy i ich produkty, umożliwiając bezpośrednią prezentację, a przede wszystkim będzie służyć integracji i zacieśnianiu współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami i sołectwami - dodaje dyrektor Mariola Jakacka.

Do zobaczenia…

więcej »
Strona główna /WYSTAWY CZASOWE/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij