Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Agencja Zamek Piastowski
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Agencja Zamek Piastowski » Realizowane projekty

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 18.02.2010 r.
Realizowane projekty

Tytuł mikroprojektu „Kraina Golężyców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza”

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia PL.3.22/3.3.04/13.04137

Całkowity koszt projektu: 10 345,00 €
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 793,25 €
Środki z Budżetu Państwa: 1 034,50 €
Środki własne beneficjenta: 517,25 €
Beneficjent projektu: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Okres realizacji projektu: 2014 r.

Na projekt składają się następujące działania:

1. Zamkowe spotkanie z historią
2 prelekcje o pradziejach na pograniczu śląsko-morawskim, które wygłoszą specjaliści w tej dziedzinie, z tytułem naukowym. Jednym z prelegentów będzie osoba z Czech. Prelekcje odbędą się na Zamku Piastowskim w Raciborzu i będą miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Szacowana liczba uczestników z Polski: 50 osób. W spotkaniu weźmie udział 20 gości z Czech.

2. Film promocyjny „Od Hradca do Raciborza – poznajemy dziedzictwo Golężyców”
12 minutowy film ma na celu ukazanie wspólnej historii regionu opawsko-raciborskiego sięgającej czasów średniowiecza oraz szczególnych zabytków turystycznych, którymi są Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą, a także o odbywających się tam wystawach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Film stanie się również narzędziem promocyjnym poza obszarem wsparcia dzięki jego produkcji w polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej wersji językowej, z przeznaczeniem dla licznych turystów zagranicznych odwiedzających oba zamki. Film zostanie powielony na płytach DVD (w ilości 1 000 szt.) w celu jego bezpłatnego rozdysponowania dla turystów i innych zainteresowanych osób odwiedzających Zamek Piastowski oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą.
    
3. Folder promocyjny „Od Hradca do Raciborza – poznajemy dziedzictwo Golężyców”
W wersji papierowej i cyfrowej w językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Foldery będą promować tereny pogranicza śląsko-czeskiego, najciekawsze miejsca i wydarzenia, które wpisują się w stały harmonogram imprez na Zamku Piastowskim oraz Zamku w Hradcu nad Morawicą. Oprócz wersji papierowej wykonana zostanie wersja elektroniczna do zamieszczenia na stronach internetowych wnioskodawcy i partnera.

mikroprojekt_Kraina_Golezycow

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”

Projekt pn. „E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Całkowity koszt projektu: 121 375,43 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 95 361,86 zł
Środki własne beneficjenta: 26 013,57 zł
Beneficjent projektu: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 
Okres realizacji projektu: 2009 – 2012 r.

Projekt polega na wdrożeniu e-usług świadczonych on-line, skierowanych głównie do przedsiębiorców. Na potrzeby projektu został wykonany serwis www wraz z 8 modułami umożliwiającymi świadczenie e-usług oraz usprawniającymi możliwość kontaktu zarówno w relacjach przedsiębiorca – Agencja, przedsiębiorca – przedsiębiorca (wideokonferencje), jak i wewnątrz Agencji. Ponadto w ramach projektu zakupiono niezbędne środki trwałe oraz oprogramowanie. Przeszkolono pracowników z obsługi wykonanego w ramach projektu serwisu oraz wykonano działania promocyjne.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie raciborskim. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji następujących celów pośrednich:

• usprawnienie funkcjonowania Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu;
• zwiększenie potencjału lokalnej przedsiębiorczości;
• wsparcie dla powstających firm;
• wzrost zainteresowania ziemią raciborską przez inwestorów;
• rozwój współpracy handlowej między firmami.

W ramach utworzonego serwisu internetowego www.przedsiebiorczyzamek.pl można skorzystać z giełdy wizytówek, tablicy ogłoszeń, na której można bezpłatnie zamieścić swoje ogłoszenie oraz bazy firm, która służy pomocą w poszukiwaniu informacji na temat konkretnej firmy. Można również skorzystać z modułu „terenów inwestycyjnych”, jeśli poszukujesz nieruchomości – gruntu, hali itp. lub też zamierzasz ją sprzedać, wynająć, wydzierżawić.

Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Slaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn. „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III. Turystyka,  Działanie 3.4 Promocja turystyki

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
Całkowity koszt projektu: 233 877,10 zł
Wydatki kwalifikowalne: 227 855,24 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 193 676,95 zł
Środki własne beneficjenta: 40 200,15 zł

Projekt pt. "Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych"  promował główne markowe produkty turystyczne ziemi raciborskiej, czyli odnawiane i restaurowane - Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach oraz Zamek Piastowski w Raciborzu.

Celem projektu była promocja markowych produktów turystycznych ziemi raciborskiej poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych i targach zagranicznych w Berlinie w latach 2010-2011. W ramach projektu zostały wykonane i rozprowadzone na targach materiały i gadżety promocyjne.

Lista targów:
− INTOUREX –  Sosnowiec 2010 i 2011;
− NA STYKU KULTUR - Łódź – 2010 i 2011;
− KRAKOWSKI SALON TURYSTYCZNY – Kraków 2010 i 2011;
− GDAŃSKIE TARGI TURYSTYCZNE – Gdańsk 2010 i 2011;
− LATO – Warszawa 2010 i 2011;
− TOUR SALON  - Poznań 2010 i 2011;
− MIĘDZYNARODOWE TARGITURYSTYCZNE - Berlin 2010 i 2011.

Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Slaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn. „Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura,  Działaniem 4.2 System informacji kulturalnej.

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
Całkowity koszt projektu: 529 701,92 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 450 246,63 zł
Środki własne beneficjenta: 79 455,29 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do informacji o zasobach kulturowych ziemi raciborskiej poprzez wykorzystanie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo.

Przedmiotem realizowanego projektu pt. „Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" było stworzenie jednolitego systemu oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo poprzez wykonanie tablic zbiorczych (z opisem w czterech językach) i informacyjnych (z opisem w czterech językach), tablic kierunkowych w ruchu drogowym i pieszym oraz ich usytuowanie w terenie. Dodatkowo w ramach promocji projektu wykonanano foldery, wyprodukowano i wyemitowano film promocyjny, zorganizowano konferencję promującą ideę projektu.  System oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo został rozmieszczony na obszarze całego powiatu raciborskiego

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku regionu poprzez zwiększenie możliwości dostępu do ofert kulturalnej . W wyniku prowadzonych działań, w postaci jednolicie oznakowanych obiektów atrakcyjnych kulturowo, oferta kulturalna stała się łatwiej dostępna dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Slaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn. „Śląski spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Promocja kultury.

Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
Wartość całkowita projektu: 281 375,34 zł
Wydatki kwalifikowalne: 276 765,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 235 250,25 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 41 514,75 zł

W ramach projektu przeprowadzono w latach 2010-2011 jednolitą kampanię promującą kulturę ziemi raciborskiej. Przedmiotem kampanii odbywającej się pod wspólną nazwą: "Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej" była w szczególności popularyzacja corocznych wydarzeń kulturalnych/produktów kulturowych nawiązujących do tradycji ludowych oraz obrzędów.

Produkty kulturowe (wydarzenia kulturalne) promowane w ramach projektu:
1) procesje konne wielkanocne: Pietrowice Wielkie, Bieńkowice, Sudół, Zawada Książęca;
2) procesje konne z okazji Św. Floriana: Pogrzebień - Kornowac, Brzezie;
3) procesje konne z okazji Św. Mikołaja: Borucin, Krzanowice;
4) zwyczaj sypania dywanów z okazji święta Bożego Ciała: cały powiat raciborski;
5) wodzenie niedźwiedzia: Sławików, Ligota Książęca, Samborowice;
6) grzebanie basa: Krzanowice, Krzyżanowice, Studzienna;
7) obrzędy wielkanocne: Kuźnia Raciborska, Nędza, Krzanowice;
8) Boże Narodzenie w gwarze laskiej: Krzanowice.

W części rzeczowej projekt obejmował następujące działania: (1) produkcja filmów nt. wydarzeń kulturalnych ziemi raciborskiej; (2) reklamę produktów kulturowych w radio oraz (3) organizację dwóch imprez promujących wydarzenia kulturalne ziemi raciborskiej (maj 2010 oraz maj 2011 - m.in. emisja filmów poświęconych obrzędom/tradycjom, wykłady znawców kultury ziemi raciborskiej).

Przed każdym z wydarzeń kulturalnych przeprowadzono intensywne działania promocyjne, które zwiększyły zainteresowanie imprezą i udział w niej szerokiego grona osób.

Formy promocji produktów kulturowych: reklama w lokalnych i regionalnych mediach, autobusach komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik, lokalnych centrach handlowych (w Raciborzu, Rybniku), foldery informujące o imprezach.

Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Slaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn. „Powiat raciborski to dobra inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Całkowity koszt projektu: 240 199,42 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 203 611,86 zł
Środki własne beneficjenta: 36 587,56 zł
Beneficjent: Powiat Raciborski
Jednostka realizująca: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Partnerzy:   
Miasto Racibórz;
Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska;
Gmina Krzyżanowice;
Miasto i Gmina Krzanowice.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Miastem Racibórz, Gminą Krzanowice, Gminą Krzyżanowice oraz Gminą Kuźnia Raciborska. Polegał na promocji terenów inwestycyjnych powiatu raciborskiego poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych oraz organizację kampanii promocyjnej.

Podstawowe elementy kampanii:
• zamieszczenie ogłoszeń o wolnych terenach inwestycyjnych w prasie o zasięgu ogólnopolskim (w tym w prasie branżowej),
• zamieszczenie reklamy na portalach internetowych o zasięgu ogólnopolskim,
• wysyłanie ofert inwestycyjnych wraz z filmami na DVD bezpośrednio do inwestorów potencjalnie zainteresowanych określonym rodzajem nieruchomości,
• reklama w telewizji o zasięgu regionalnym.

W ramach projektu promowano dziewięć terenów inwestycyjnych gmin powiatu raciborskiego (4 Gminy Racibórz, 2 Gminy Krzyżanowice i po jednym Powiatu Raciborskiego, Gminy Kuźnia Raciborska oraz Gminy Krzanowice).

Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Slaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Strona główna /RODO - Klauzule Informacyjne/WYSTAWY CZASOWE/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij