Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na Zamku Piastowskim
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 16.10.2017 r.
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na Zamku Piastowskim

W poniedziałkowy wieczór 16 października 2017 r. w domu książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w ten szczególny dzień wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożone zostały życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie oraz wykształcenie młodzieży. Następnie z udziałem zaproszonych gości wręczone zostały doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji. Zwieńczeniem obchodów był występ artystyczny. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 466 nauczycieli oraz 144 pracowników administracji i obsługi. Starosta Ryszard Winiarski uroczyście przywitał przybyłych na dzisiejszą uroczystość oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji złożył życzenia zdrowia i satysfakcji z pracy.

Oficjalna część wręczania nagród starosty rozpoczęła się od wręczenia listu gratulacyjnego dla Artura Krawca dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w związku z otrzymaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Następnie starosta z towarzyszeniem zaproszonych gości wręczył nagrody w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej nauczycielom.

W 2017 r. nagrodę otrzymali:
Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu:
- Anna Kucybała – nauczyciel chemii
- Anna Leśniak - Stęć – nauczyciel wychowania fizycznego

Z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu:
- Bogumiła Bąk – nauczyciel biologii i przyrody
- Monika Janowska – nauczyciel języka polskiego
- Włodzimierz Maciaszek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
- Janusz Pociecha – nauczyciel geografii i przedsiębiorczości

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
- Krystyna Parma - nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych
- Iwona Niklewicz-Wróbel - nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
- Małgorzata Warwas - nauczyciel języka angielskiego
- Jolanta Hyjek – nauczyciel wychowania fizycznego
- Andrzej Kuc - nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych
- Piotr Parys - nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych
- Wojciech Łyżniak – nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu:
- Beata Brzozowska - nauczyciel pedagog
- Patrycja Sergiel - nauczyciel języka polskiego
- Piotr Swoboda – nauczyciel języka niemieckiego

Z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu:
- Jolanta Kaczmarek - nauczyciel w oddziałach edukacyjno – terapeutycznych
- Katarzyna Świerczewska - nauczyciel wychowania fizycznego

Z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu:
- Joanna Mrozek – psycholog

Z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu:
- Agnieszka Chmielecka – nauczyciel plastyki
- Wioletta Cabaj – nauczyciel tańca

Z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu:
- Jolanta Jendrysek – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach:
- Mariusz Twaróg – wicedyrektor i nauczyciel wychowawca

W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego otrzymali dyrektorzy:
- Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu - Ewa Konopnicka
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - Jacek Kąsek
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – Sławomir Janowski
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – Rafał Lazar.

Po raz trzeci wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół i placówek oświatowych, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody otrzymali:
- Magdalena Kłakowicz – sekretarz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Zbigniew Kwiatkowski – pracownik obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Ponadto starosta raciborski przyznał nagrodę specjalną za zasługi dla powiatowej oświaty. W tym roku nagrodę otrzymał Janusz Nowak nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

W 2017 r. 16 nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty nastąpiło w Rydułtowach 26 września br.

- Aleksandra Pochwała – nauczyciel chemii z II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
- Wioletta Pazderyn – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Justyna Kwaśny – nauczyciel przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Piotr Miszczak – nauczyciel religii z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Tomasz Kostka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Maria Śliwa – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
- Barbara Mazurek – nauczyciel religii w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
- Regina Bernat – nauczyciel tańca w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu,
- Paweł Morka – nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.
- Patrycja Kozak – nauczyciel fizyki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Agnieszka Krupa – nauczyciel matematyki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Małgorzata Jończyk - nauczyciel matematyki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Weronika Wilkos – Hiltawska – nauczyciel języka angielskiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Ewa Proba – nauczyciel języka niemieckiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Damian Raida – nauczyciel przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Marcin Szczygielski - nauczyciel przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

Na zakończenie części oficjalnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowisku oświatowemu złożyli zaproszeni goście. Wśród nich wicekurator oświaty Dariusz Domański – „Nauczyciel to osobowość, która tchnie wyjątkowym postępowaniem w obszarach: zawodowym, społecznym i osobistym” – podkreślał wicekurator. Następnie głos zabrał senator RP Adam Gawęda, który dziękował staroście za dbałość o stan powiatowej oświaty. Nauczycielom i pracownikom światy podziękował za zaangażowanie i codzienną odpowiedzialną pracę. Za nieobecną poseł Gabrielę Lenartowicz ciepłe słowa w kierunku grona pedagogicznego skierowała dyrektor biura poselskiego poseł Gabrieli Lenartowicz - Wioletta Organiściok, która oczytała list gratulacyjny.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych. W święcie wzięli udział także zaproszeni goście m.in.: posłowie, senator, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami oraz związków zawodowych.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny.


Galeria
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
Strona główna /RODO - Klauzule Informacyjne/WYSTAWY CZASOWE/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij