Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Wynik przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego 06.11.2018r.
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 06.11.2018 r.
Wynik przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego 06.11.2018r.

Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, podaje do publicznej wiadomości wynik  przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

1. Termin i miejsce  przetargu oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 6 listopada 2018 r. w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz, pok.F.1.2. odbył się przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii
z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych. Otwarcie przetargu nastąpiło o godzinie 9.30. Przetarg zamknięto o godzinie 9.45.
Lokal użytkowy  o pow. 317,10 m2, usytuowany jest w piwnicach Domu Książęcego
( budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim w Raciborzu oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m.1) obręb Bosac o pow.1,0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Lokal użytkowy  o pow.317,10 m2, usytuowany jest w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu. Lokal posiada niezależne wejście od strony dziedzińca zamkowego oraz wejście gospodarcze od strony placu gospodarczego. Lokal składa się z dwóch małych sal konsumpcyjnych 43,6 m2 i 25,5 m2, dużej sali bankietowej 68,3 m2, przygotowalni, zmywalni, rozdzielni, pomieszczeń gospodarczych i WC.

3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu.

1

4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu.
Brak takich osób.

5. Informacja o cenie wywoławczej oraz najwyższej cenie uzyskanej w przetargu.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu lokalu w przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła: 1 585,50 zł netto (stawka aktualnie nie zawiera podatku VAT).

Poza czynszem najmu, najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od wynajmującego, przez które rozumie się opłaty za dostawę do lokalu m.in. energii, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Najemca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji  w wysokości 3 000 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100, która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu.

Podczas przetargu złożono 1 postąpienie ceny.
Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła: 1605,50 zł netto (stawka aktualnie nie zawiera podatku VAT).

6.  Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca lokalu.

Amynta Sp. z o.o. NIP 6392008211,  ul Starowiejska 57, 47-400 Racibórz

6.11.2018 r.
/-/ Mariola Jakacka
Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu

Strona główna /RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij