Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Wynik przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego - 23.10.2019 r.
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 23.10.2019 r.
Wynik przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego - 23.10.2019 r.

Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

1. Termin i miejsce  przetargu oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 23 października 2019 r. w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu , ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz, pok.F.1.2. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych. Otwarcie przetargu nastąpiło o godzinie 9.30. Przetarg zamknięto o godzinie 9.45.

Lokal użytkowy o pow.317,10 m2, usytuowany jest w piwnicach Domu Książęcego ( budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim w Raciborzu oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m.1) obręb Bosac o pow.1,0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Lokal użytkowy  o pow.317,10 m2, usytuowany jest w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu.

Brak takich osób. Brak wniesionego wadium w podanym terminie.

4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu.

Brak takich osób.

5. Informacja o cenie wywoławczej oraz najwyższej cenie uzyskanej w przetargu.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu lokalu w przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła: 1585,50 zł netto (stawka nie zawiera podatku VAT).

Poza czynszem najmu, najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od wynajmującego, przez które rozumie się opłaty za dostawę do lokalu m.in. energii, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Najemca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji  w wysokości 6 000 zł, (słownie: sześciu tysięcy złotych 00/100) 00, która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu.

Licytacja się nie odbyła z uwagi na brak oferentów.

6.  Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca lokalu.

Nie wyłoniono najemcy lokalu.

 

23.10.2019 r.
/-/ Mariola Jakacka
Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu

Strona główna /Narzędzia Tortur/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij