Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Rozmiar tekstu A A A

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 02.03.2016 r.
„PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA program rabatowy - rabaty i zniżki na produkty i usługi”

PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA program rabatowy - rabaty i zniżki na produkty i usługi

Regulamin programu rabatowego „PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA program rabatowy - rabaty i zniżki na produkty i usługi”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie programu rabatowego „PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA program rabatowy - rabaty i zniżki na produkty i usługi” jest mowa o:
1) Regulaminie – oznacza to regulamin programu rabatowego „PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA program rabatowy - rabaty i zniżki na produkty i usługi”,
2) Programie – oznacza to program rabatowy „PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA program rabatowy - rabaty i zniżki na produkty i usługi”
3) Obiektach – oznacza to obiekty turystyczne, handlowe, gastronomiczne i inne, których dotyczy Program, tj.:
a) Zamek Piastowski, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz, tel. 32 700 60 52;
b) Aquapark H2Ostróg, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 37 17;
c) Hotel POLONIA Racibórz***, pl. Dworcowy 16, 47-400 Racibórz, tel. 32 414 02 70;
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Leśna Polana” z Wioską SPA & WELLNESS Leśna Polana, ul. Gliwicka, 47-440 Szymocice, tel. 605 180 007, 667 798 008;
e) MUZEUM HORRORU, PAŁAC w WOJNOWICACH k/Raciborza ul. Pałacowa 1, 47-470 Wojnowice, tel. 502 55 66 21, tel. 32 419 15 97;
f) Hotel Spa LASKOWO*** ul. Raciborska 62, 47-430 Jankowice, tel.: 32 74 62 900, 600 391 900;
g) Villa Antiqua, 47-400 Racibórz, Piotrowska 16, tel. 664 050 303;
h) Baszta w Raciborzu, ul. Basztowa, 47-400 Racibórz, facebook/BasztaRaciborz;
i) Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15, 47-400 Racibórz, tel: 32 415 49 01;
j) Raciborskie Centrum Turystyki, ul. Opawska 38, 47-400 Racibórz, tel. 32 740 92 00, 502 557 238;
k) Hotel RACIBOR***, ul. Wojska Polskiego 25, 47-400 Racibórz, tel. 32 722 44 00,  694 374 509;
l) Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz, tel: 32 412 32 40;
m) Raciborskie Centrum Informacji, ul. Długa 2, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 72 39.
4) Organizatorach Programu – oznacza to właścicieli lub prawnych zarządców Obiektów, tj.:
a) Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz, NIP 639-000-47-00, REGON 000331300, reprezentowany przez Krzysztofa Borkowskiego – Dyrektora,
b) Tomasza Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hotel POLONIA Tomasz Czerwiński, pl. Dworcowy 16, 47-400 Racibórz,  NIP 648-140-01-81, REGON 276767182,
c) Leśna Polana Sp. z o.o., ul. Gliwicka, 47-440 Szymocice, NIP 651 165 65 61, REGON 240409750, reprezentowana przez Elżbietę Szwed – Członka Zarządu,
d) Zbigniewa Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PAŁAC W WOJNOWICACH ZBIGNIEW WOŹNIAK, ul. Pałacowa 1, 47-470 Wojnowice, NIP 639-117-83-42, REGON 272291080,
e) Katarzynę Pokorską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Spa Laskowo Katarzyna Pokorska, ul. Raciborska 62, 47-430 Jankowice, NIP 548-16-88-566, REGON 070836043,
f) Ramonę Weiser – Ludziejewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VILLA ANTIQUA Ramona Weiser – Ludziejewska, 47-400 Racibórz, ul. Piotrowska 16, NIP 639-193-68-02, REGON 241878233,
g) Miasto Racibórz z siedzibą w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, NIP 639-10-02-175, REGON 000649410,  reprezentowane przez Mirosława Lenka – Prezydenta Miasta,
h) Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15, 47-400 Racibórz, NIP 639-11-83-834, REGON 001003615, reprezentowane przez Jonnnę Muszałę-Ciałowicz – Dyrektora,
i) Dawida Wacławczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ORINOKO ART & TRAVEL, ul. Ogrodowa 22/17, 47-400 Racibórz, NIP 639 17 60 800, REGON 240067774,
j) Hotel RACIBOR Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 25, 47-400 Racibórz, NIP 639-184-71-22, REGON 278166475, KRS 0000169448, reprezentowany przez Wiesława Jachecia – Prezesa Zarządu,
k) Raciborskie Centrum Kultury z siedzibą w Raciborzu, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz, NIP 6391784752, REGON 277588889, reprezentowane przez Joannę Maksym-Benczew – Dyrektora,
5) Partnerze Programu – oznacza to Powiat Raciborski, reprezentowany przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz, NIP 639-195-46-74, REGON 241129135, tel. 32 414 02 33, reprezentowanym przez Grażynę Wójcik – Dyrektora,
6) Książeczce rabatowej – oznacza to książeczkę z biletami ulgowymi i/lub gratisami (kuponami rabatowymi),
7) Kliencie – oznacza to klienta Obiektów – odwiedzającego.
2. Partner Programu deklaruje wsparcie w jego promocji i rozpowszechnieniu w ramach istniejących kompetencji i możliwości finansowych.
3. Regulamin programu jest dostępny w Obiektach,  siedzibach Organizatorów Programu i Partnera oraz na stronach internetowych Obiektów i Partnera. Informacje o Programie można także uzyskać pod numerami telefonów obiektów, wymienionych w § 1 ust.1 pkt.3.
4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
5. Program podlega postanowieniom niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

§ 2

Cele Programu

Celem Programu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej ziemi raciborskiej, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, przekładającej się na zwiększenie liczby odwiedzających Obiekty.

§ 3

Zasady i warunki uczestnictwa w Programie

1.    Program jest skierowany do Klientów Obiektów ziemi raciborskiej, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.3
2.    Program obowiązuje od 1 lipca 2016 r. do 31 marca 2017 r.
3.    Program polega na udzieleniu Klientowi rabatu i/lub gratisu, zgodnie z propozycjami poszczególnych Obiektów, zawartymi w Książeczce rabatowej.
4.    Odwiedziny Obiektu przez Klienta każdorazowo potwierdzane są przez pracownika danego Obiektu poprzez oderwanie z Książeczki rabatowej odpowiedniego kuponu rabatowego.
5.    Pozostała po oderwaniu część kuponu rabatowego, pozostaje w Książeczce rabatowej  na pamiątkę i stanowi formę promocji Obiektu.
6.    Rabat i/lub gratis, udzielany jest przez Obiekt jednorazowo i może być wykorzystany tylko podczas jednej transakcji. Rabat i/lub gratis może zostać wykorzystany tylko w okresie obowiązywania Programu tj. od 1 lipca 2016 r. do 31 marca 2017r.
7.    Rabat i/lub gratis, o którym mowa w Regulaminie, nie łączy się z innmi rabatami i promocjami. Nie dotyczy także biletów wstępu na imprezy i wydarzenia specjalne, organizowane przez Obiekty.

§ 4

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego porozumienia pomiędzy Organizatorami Programu a Partnerem Programu.

Obiekty programu rabatowego „PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA program rabatowy - rabaty i zniżki na produkty i usługi”

1. Zamek Piastowski w Raciborzu TUTAJ

2. Aquapark H2Ostróg TUTAJ

3. Hotel POLONIA Racibórz*** TUTAJ

4. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Leśna Polana” z Wioską SPA & WELLNESS Leśna Polana TUTAJ

5. MUZEUM HORRORU, PAŁAC w WOJNOWICACH k/Raciborza TUTAJ

6. Hotel Spa LASKOWO*** TUTAJ

7. Villa Antiqua TUTAJ

8. Baszta w Raciborzu TUTAJ

9. Muzeum w Raciborzu TUTAJ

10. Raciborskie Centrum Turystyki TUTAJ

11. Hotel Racibor*** TUTAJ

12. Raciborskie Centrum Kultury TUTAJ

13. Raciborskie Centrum Informacji TUTAJ

PROMOCJA - ZIEMIA RACIBORSKA - plakat

Strona główna /Narzędzia Tortur/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Warsztaty - Oferta/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij