Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
24 081 697,32 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 998 639,99 zł

Środki własne beneficjenta:
4 083 057,33 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Polecamy
Najnowsze informacje
dodano: 30.10.2014 r.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.518 z późn.zm.)

podaje do publicznej wiadomości
wykaz   
nieruchomości  przeznaczonych do wynajęcia.

1. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

2. Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu .

3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiącą dz. nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj. na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

4. Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

5. Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 lutego 2015 r.  Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00).

6. Stawka czynszu:
Miesięczna stawka czynszu zostanie określona w przetargu na najem przedmiotu przetargu w wysokości minimum 4,50 zł/m2  brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT), zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Minimalny miesięczny koszt wynajęcia przedmiotowego lokalu wynosi:
4,50 zł/m² x 317,10 m² = 1426,95 zł brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) plus opłaty za media.

Najemca zobowiązany zostanie również do wniesienia kaucji  w wysokości 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu.

7. Terminy wnoszenia opłat:
Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
Kaucja - w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu. Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.

8. Zasady aktualizacji opłat:
Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

10. Najemca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego szczegóły zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.

11. Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu  oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33.

 

 

/-/ Grażyna Wójcik
Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu

więcej »
dodano: 29.10.2014 r.

Ostatnie spotkanie w ramach projektu "Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów miast i gmin" odbędzie się 4 listopada o godz. 17.00 na Zamku Piastowskim. Prelekcje zakończy wykład, który wygłosi Pan Zbigniew Ciszek „Biografia biskupa Józefa Gawliny”.

Biografia biskupa Józefa Gawliny, 29.10.2014 r.

więcej »
dodano: 27.10.2014 r.

Już po raz drugi Zamek Piastowski wpisuje się w ogólnopolski program przedsięwzięć związanych ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. 7. edycja poprzez eventy zagości w 140 krajach i dotrze do 10 milionów ludzi. W Raciborzu promowane będą małe i średnie przedsiębiorstwa tworzone przez przedsiębiorczych mieszkańców naszego powiatu. Jak się okazuje, mają na koncie sporo sukcesów a za ich przykładem może iść wielu młodych mieszkańców naszego powiatu.

Wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week, www.gew.co, facebook.com/GEW.Poland) odbędą się w dniach 17-23 listopada, w przypadku Zamku Piastowskiego w Raciborzu 17, 18, 19, 20 i 21 listopada. Najpierw będzie historycznie, a potem nowocześnie. 17 listopada o godz. 10.00 młodzież oraz wszyscy chętni będą się mogli spotkać z Familią Szlachecką a więc z lekcją historii na najwyższym poziomie. Prelekcji poświęconej polskim zrywom narodowym – powstaniu styczniowemu i Legionom Polskim będzie towarzyszyć prezentacja oryginalnego umundurowania i uzbrojenia.

Przedsiębiorczość ma wiele twarzy - 27.10.2014 r.

więcej »
dodano: 27.10.2014 r.

12 listopada w domu książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu zostanie uroczyście odsłonięta tablica poświęcona Mieszkowi IV Laskonogiemu, twórcy księstwa raciborskiego, pana na Krakowie, dzielnicowemu władcy. W jej centrum znajduje się medal z wizerunkiem władcy oraz wyobrażenie zamków w Raciborzu i na Wawelu. Druga taka tablica 16 października trafiła do skarbca Katedry Wawelskiej.

Przypomnijmy, że 16 października, po Mszy św. w intencji mieszkańców ziemi raciborskiej, starosta Adam Hajduk przekazał na ręce kard. Stanisława Dziwisza pamiątkowy medal dłuta prof. Czesława Dźwigaja, upamiętniający księcia Mieszka IV Laskonogiego, twórcę księstwa raciborskiego, oraz związki Raciborszczyzny z Krakowem. Władca w 1210 roku zajął dawną stolicę Polski i – jako najstarszy żyjący potomek księcia Bolesława Krzywoustego - osiadł na Wawelu, sprawując władzę zwierzchnią nad ziemiami piastowskimi.

Inicjatywa przekazania medalu na Wawel wyszła z kręgów raciborskiego bractwa kurkowego. Władze powiatu uznały, że kopia winna znaleźć się na Zamku Piastowskim w Raciborzu, który Mieszko uczynił stolicą swojego górnośląskiego władztwa. Tak też się stanie. Po uroczystym odsłonięciu tablicy – krótki występ artystów Amatorskiego Teatru na Zamku. Początek o godz. 17.15.

więcej »
dodano: 26.10.2014 r.

W niedzielę 26 października 2014 r. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru fundacji Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich. Zapraszamy do oglądania zdjęć w galerii z tego wydarzenia.

Oddział jest jednym z najstarszych (działa od 1981 r.) obecnie środowiskiem kawaleryjskim w Polsce. Współpracuje z Polskim Klubem Kawaleryjskim, Ministerstwem Obrony Narodowej, Szwadronem Ziemi Opolskiej, saperami z Gliwic i żołnierzami z Opola. Od listopada 2012 roku istnieje fundacja, która przejęła tradycje od 4 Małopolskiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. Sztab Oddziału mieści się w Raciborzu, a ośrodek szkolenia jeździeckiego w Dąbrówce pod Opolem. Czwartacy rozsypani są po całym południu Polski (Częstochowa, Opole, Blachownia, Wrocław, Rzeszów, Racibórz), ale stawiają się zawsze na sygnał kawaleryjskich wici.

więcej »

« poprzednie 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 185 / 186

Strona główna /Od Hradca do Raciborza poznajemy dziedzictwo Golężyców/Imprezy - zapowiedzi wydarzeń/Szkice literackie o Zamku i okolicy/Atrakcje Zamku Piastowskiego w Raciborzu/O Zamku/Realizacja projektu/Turystyka/Agencja Zamek Piastowski/Aktualności/Imprezy/Multimedia/Linki/Kontakt/Mapa strony/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij