Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Imprezy
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Archiwum Wydarzeń » Mieszkanka Szonowic laureatką PANTOFELKA 2011
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 16.03.2012 r.
Mieszkanka Szonowic laureatką PANTOFELKA 2011

16 marca 2012 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się podsumowanie VII edycji Konkursu Pantofelek 2011, corocznej nagrody Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego, przyznawanej lokalnym autorytetom. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Raciborskiego - Adama Hajduka. Wśród nominowanych znaleźli się:  Genowefa Arciemowicz, Irena Białuska, Janusz Loch, Teresa Neblik i Krystian Niewrzoł. Kapituła spośród pięciu nominowanych wybrała laureatkę, którą została Teresa Neblik, mieszkanka Szonowic. Oprócz ceremonii nagrodzenia, odbył się program artystyczny w wykonaniu podopiecznych Agnieszki Busuleanu – Jaksik z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. W Pantofelku wzięło udział około 200 osób.

Nominowanymi do nagrody Pantofelek 2011 byli:

Genowefa Arciemowicz - osoba skromna, lecz pełna energii, pomysłów i wiary w słuszność podejmowanych działań. Aby pomóc drugiemu człowiekowi jest gotowa „poruszyć niebo i ziemię”, nie ma dla niej spraw niemożliwych. Szczególnie bliski jest jej los Polaków na wschodzie i repatriantów – jako tłumacz języka rosyjskiego bezinteresownie udziela pomocy repatriantom i uchodźcom w załatwianiu spraw urzędowych i adaptacji do życia w Polsce. Jest założycielką Fundacji im. „E. Rydza – Śmigłego” i „Polesie – Wschód” . W ich ramach od 15 lat organizuje pobyt dzieci i opiekunów polskich dzieci z Białorusi. Zabiega o to, aby dzieci mogły poznać historię, kulturę, język ojczysty swoich przodków. Jest to ogromne przedsięwzięcie pod względem logistycznym, gdyż konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych, noclegów, wyżywienia, środków transportu a także atrakcyjnego programu pobytu. Pani Genowefa jest nie tylko „mózgiem” tych działań ale i ich bezpośrednim wykonawcą –„ puka do drzwi” osób prywatnych i instytucji i w konsekwencji to, co wydawało się niemożliwe kończy się sukcesem. Dzięki tej działalności pomaga nie tylko naszym rodakom, ale stała się ambasadorem – wolontariuszem ziemi raciborskiej na Białorusi, a dzięki współpracy ze szkołami w powiecie raciborskim uwrażliwia uczniów na potrzeby drugiego człowieka, przyczynia się do kształtowania świadomości narodowej, rozwija zainteresowania historią. Pomimo, że jest osobą skromną jej aktywność została zauważona czego dowodem jest Złoty Krzyż Zasługi , medal „Unitas In Veritate ks. Stefana Pieczki” oraz medal XX – lecia Odrodzonego Sokolstwa Polskiego. 

Irena Białuska - surdopedagog, edukator języka migowego, tłumacz przysięgły języka migowego, a przede wszystkim człowiek instytucja. Między innymi umożliwia osobom niesłyszącym zdobycie prawa jazdy – organizuje grupy, tłumaczy na język migowy treść zajęć, uczestniczy w egzaminach. Dzięki tej aktywności osoby niesłyszące z naszego terenu zdobywają umiejętności takie jak osoby słyszące. Społecznie opiekuje się osobami niesłyszącymi nie tylko z terenu naszego powiatu – służy im pomocą w tłumaczeniu w urzędach, bankach, szpitalach. Osobom młodym pomaga załatwiać kredyty na nowe mieszkania, pomaga też w szukaniu pracy, problemach w pracy czy z uzyskaniem rent. Współpracuje z radcą prawnym Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji „Podaj rękę”. Jest wiceprzewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, sekretarzem Zarządu Automobilklubu Śląskiego – Koło Niesłyszących. Przede wszystkim jest jednak przyjaciółką osób niesłyszących i bardzo często jest przez nich traktowana jak członek rodziny.

Janusz Loch
- mieszkaniec Raciborza, emeryt, ale emeryt szczególny. W roku 2008 wraz grupą pasjonatów zakłada Koło Emerytów i Rencistów – Centrum, które początkowo liczyło 18 członków, a obecnie 160. Do tak znaczącego wzrostu przyczyniła się działalność Pana Janusza, któremu przyświecało motto „Nie bądź sama. Nie bądź sam”. Główny cel działalności to integracja osób, które ze względu na emeryturę czy rentę zostały zmarginalizowane społecznie do roli dziadków czy babć oraz aktywne spędzanie czasu w grupie. Są więc wycieczki, wyjścia do muzeum, spotkania towarzyskie. Pan Janusz jest również inicjatorem akcji „Bezpieczny senior” w ramach której prowadzono edukację seniorów uwrażliwiającą na niebezpieczeństwa na które mogą być wystawieni. Edukację prowadzili przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, co odzwierciedla jego umiejętności zaangażowania do współpracy nie tylko z emerytów. Bardzo duża liczba uczestników tych spotkań świadczy o doskonałym rozeznaniu przez Pana Janusza potrzeb swojego środowiska. Inne pola jego działalności to pełnienie funkcji męża zaufania grupy związkowej emerytów SGL CARBON SA oraz pełnienie funkcji ławnika Sądu rejonowego w Raciborzu. Jak widać dla pana Janusza emerytura to nie czas na odpoczynek a na aktywność na rzecz innych.

Teresa Neblik
- żona, matka, gospodyni, animatorka działań społecznych, osoba z pomysłami, pełna pozytywnej energii, którą potrafi „zarażać” innych. Z jednej strony jest specjalistką od pomocy w sytuacjach kryzysowych takich jak; powódź (jako pierwsza pospieszyła z pomocą mieszkańcom wsi Lasaki w czasie powodzi w 2010 r., pomagając w ewakuacji mienia i dobytku), wichura w 2011 r. czy zagrożenie likwidacją szkoły w Szonowicach. Między innymi dzięki jej aktywności szkoła istnieje, a wokół niej integrują się mieszkańcy. Na szczególne podkreślenie w czasie kiedy zamykanie różnych placówek stało się już swoistą modą, zasługuje uruchomienie stołówki szkolnej (zamkniętej wiele lat wcześniej), do powstania której i jej wyposażenia Pani Teresa przyczyniła się w znacznym stopniu. Dzisiaj w małych Szonowicach wydawanych jest 50 obiadów, a dla niektórych dzieci jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Świadczy to, nie tylko o wrażliwości na potrzeby dzieci lecz również o ogromnej solidarności społecznej – to dowód budowania społeczności aktywnej i solidarnej. Szkoła stała się miejscem integrującym mieszkańców, Rada Rodziców, której Pani Teresa jest członkiem organizuje Dni Seniora, dożynki, jasełka, festyny rodzinne, kiermasze szkolne, zabawy sylwestrowe i karnawałowe. Pani Teresa jest też pomysłodawczynią reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich, które również ma swoją siedzibę w świetlicy szkolnej. Działalność koła stanowi doskonałą formę spędzania czasu wolnego, ale także skupia się na przekazywaniu lokalnej tradycji i folkloru młodym pokoleniom. W ostatnim czasie Pani Teresa była współorganizatorką Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w gospodarstwach rolnych. W jej działalności istotne jest to, że nie działa w pojedynkę, potrafi zarażać swoimi pomysłami i energią innych mieszkańców, nawet tych sceptycznie nastawionych. Nie ma żadnej inicjatywy społecznej w okolicy, w którą by się wraz z rodziną nie angażowała. Przez społeczność odbierana jest jako skuteczny lider, cieszący się zaufaniem społecznym czego dowodem jest wybieranie jej od kilku kadencji na radną Gminy Rudnik. Prywatnie Pani Teresa zbiera anioły – myślimy, że sama jest jednym z nich, stojących w drugim szeregu, ale niezastąpionym.

Krystian Niewrzoł
- założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej, który w styczniu bieżącego roku obchodził 30 – lecie istnienia. Oprócz stałej działalności w ramach KIK przy współpracy z Centrum Kultury w Krakowie sprowadził do Raciborza 7 dużych plenerowych wystaw fotograficznych, które były wokół kościołów, w Domach Pomocy społecznej i w zakładzie Karnym. Był także inicjatorem i organizatorem 10 kolejnych Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od 15 lat współpracuje z parafiami w Republice Czeskiej organizując wspólne spotkania i nabożeństwa. Był także inicjatorem i członkiem komitetu budowy pomnika Jana Pawła II. Jest aktywnym członkiem Rady Parafialnej przy kościele Św. Mikołaja – zajmuje się organizacją i prowadzeniem m. in. festynów i dożynek parafialnych. Od wielu lat współpracuje z mediami, szczególnie w zakresie tematyki chrześcijańskiej; współpracuje z „Gościem Niedzielnym”, przez 5 lat redagował dodatek „Katolickie Nowiny Raciborskie”, współpracował także z radiem PLUS w Opolu. Ostatnia inicjatywa Pana Krystiana, to tablica upamiętniająca raciborzanina o wielkim sercu śp. Alfreda Malcharczyka.


Galeria
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
Strona główna /XIII Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - Racibórz 2023/Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij