Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Rozmiar tekstu A A A
 
dodano: 16.04.2018 r.

- 1 maja na Zamku Piastowskim nastąpi tradycyjna już inauguracja sezonu motocyklowego w Raciborzu. Wydarzenie organizuje grupa SRC Motocykle Racibórz. Zapraszamy do zapoznania się z programem – zachęca Mariola Jakacka, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

12.00 – Msza św. w kościele pod wezwaniem WNMP przy ul. Mickiewicza 8 w Raciborzu;
13.00 – Przejazd na Zamek Piastowski;
13.00 – 15.00 – Możliwość oddania krwi „Nie bądź żyła oddaj krew”;
13.30 – Festyn na zamkowym dziedzińcu;
14.00 – Koncert zespołu „MANSON BAND Southern-Rock Music”.

ZAPRASZAMY!!!

więcej »
dodano: 10.04.2018 r.

- „Dom i tradycje”, to tytuł konferencji, która obędzie się 17 kwietnia, w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Organizatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Raciborski - Ryszard Winiarski. Zapraszamy do zapoznania się z programem - zachęca Mariola Jakacka, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

PLAN KONFERENCJI
9.30–10.00 - Rejestracja uczestników;

10.00–10.20 - Powitanie gości przez Prezesa Stowarzyszenia Panią Irmę Kruppa oraz dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Pana Henryka Hildebranda; Wprowadzenie w klimat konferencji - przedstawienie pt.: „Jak to u nas dawniej bywało” w wykonaniu dzieci ze Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”.

10.20–10.30 - Otwarcie konferencji przez Wicestarostę Raciborskiego Pana Marka Kurpisa.

10.30–11.00 - „Tradycja ważnym elementem naszego życia” – dyr. Zespołu Szkół w Krzanowicach, dr Kornelia Lach od lat prowadzi zajęcia z edukacji regionalnej wg własnego programu autorskiego „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Aktywnie działa w Sekcji Folklorystycznej. W 2006 r. zorganizowała międzynarodowe warsztaty dydaktyczne dotyczące popularyzowania wiedzy o regionie. Jako badacz pogranicza polsko-czeskiego prowadziła pionierskie badania zachowanej tu kultury morawskiej, dokonała rejestru dawnych i współczesnych wierzeń, zwyczajów i obrzędów. Za całokształt swej pracy zawodowej otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.);

11.00–11.30 - „Dwie tradycje, jedna rodzina” – mgr Danuta Hryniewicz - wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu socjoterapii i oligofrenopedagogiki. Od lat pracuje z rodzinami zastępczymi i dziećmi w nich przebywającymi, prowadzi warsztaty, treningi, terapię ze szczególnym naciskiem na problemy będące efektem zaburzeń więzi i urazów, grupy wsparcia. Współpracuje z ROPS w Katowicach, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Autorka m.in. książki „Specyfika pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z FAS”, „Korzenie zaburzeń”.

12.00–12.30 - Przerwa – poczęstunek;

12.30–13.10 - „Kultywując zwyczaje i tradycje, kształtujemy wartości.” mgr Dorota Krężlewicz – Skorbot, dyrektor Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku. Z zawodu polonistka i instruktor teatralny, resocjalizator dzieci młodzieży, certyfikowany tutor w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, nauczyciel dyplomowany ze stażem pracy pedagogicznej 25 lat w szkołach ogólnodostępnych różnych typów (podstawowe, gimnazja, licea, w tym w latach 1997-2001 – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku);

13.10–13.30 - „W poszukiwaniu własnej drogi” - świadectwo rodziny zastępczej Krystiana Bieniek;

13.50–14.00 - Podsumowanie konferencji przez wicestarostę raciborskiego Marka Kurpisa, podziękowanie i zakończenie konferencji przez Prezesa Stowarzyszenia Irmę Kruppa.

więcej »
dodano: 10.04.2018 r.

- Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów na spotkanie organizowane z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej z delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich w ramach ogólnopolskiego projektu skierowanego głównie do seniorów „Wiem, co podpisuję”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 kwietnia o godz. 16.00 w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - informuje Anna Szukalska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Raciborzu.

Jednym z zadań realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jest przyjmowanie wniosków o interwencję (skarg) abonentów dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz wniosków o polubowne zakończenie sporu z operatorami telekomunikacyjnymi, które obecnie nazywają się postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. postępowania ADR).

W ramach realizacji tych zadań Urząd Komunikacji Elektronicznej stale otrzymuje pisma od abonentów, szczególnie od osób starszych, które padły ofiarą nieetycznego i nieuczciwego postępowania przedstawicieli handlowych, pewnej grupy dostawców usług telekomunikacyjnych, podczas zawierania umów.

Skala tego zjawiska jest dość duża. Aby zapobiec lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tego zjawiska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił podjąć działania edukacyjne, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż walczyć ze skutkami. Takim działaniem jest kampania Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod hasłem „Wiem co podpisuję”.

W czasie spotkania zostaną przekazane słuchaczom informacje na temat:
- nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych podczas zawierania umów;
- jak ustrzec się od zawarcia niechcianej przez konsumenta umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych;
- co należy niezwłocznie zrobić, jeżeli już doszło do zawarcia takiej umowy;
- jakie prawa i obowiązki posiada konsument w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
- kosztów usług SMS Premium oraz sposobów zabezpieczenia się przed wysokim rachunkiem za te usługi.

Zapraszamy!!!

więcej »
dodano: 10.04.2018 r.

- W sobotę 21 kwietnia w sobotę zapraszamy mieszkańców powiatu i gości na Zamek Piastowski w Raciborzu. Tego dnia, o godz. 17.00 w kaplicy zamkowej w ramach cyklu Musica Cantuaris wystąpi chór żeński „VIVO” z Raciborza. Dyrygować będzie Agnieszka Patalong. Usłyszeć będzie można psalmy i pieśni sakralne J. S. Bacha, F. J. Haydna oraz W. A. Mozarta, wstęp bezpłatny - zachęca Mariola Jakacka, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Chór żeński „VIVO” powstał w Raciborskim Centrum Kultury pod koniec 2010 r., przy czym jego skład ukształtował się dopiero wiosną 2011 r. Skupia panie w różnym wieku i o różnej profesji, które łączy ogromna pasja - miłość do śpiewania, chęć uczenia się nowych rzeczy, odwaga do podejmowania zmian i porzucania starych przyzwyczajeń. W repertuarze zespołu znajdują się opracowania polskich pieśni ludowych, ale również utwory w językach obcych - włoskim, francuskim czy angielskim.

więcej »
dodano: 29.03.2018 r.

- „Autyzm - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”, to tytuł polsko-czeskiej konferencji metodyczno-naukowej, która odbędzie się w piątek 6 kwietnia w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Organizatorami konferencji są: Miasto Racibórz, Miasto Opawa, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu oraz Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Zapraszamy do zaopoznania się z programem - mówi Mariola Jakacka, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Zamek Piastowski w Raciborzu – 6 kwietnia 2018 r. program konferencji:

8:30-9:00 Rejestracja uczestników oraz zapisy na popołudniowe zajęcia warsztatowe;

9:00-9:30 Otwarcie konferencji: Występ zespołu bębniarskiego „TUMBAO” ze Specjalnego Ośrodka dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pod kierunkiem Pani Marzeny Kurakiewicz.
Słowo wstępne:
- mgr inż. Beata Stępień – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu,
- Mgr. Silvie Häuserová – Reditelka Základní školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12,
- Rozwiazania systemowe i aspekty finansowe organizacji kształcenia uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w Mieście Racibórz,
- mgr Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz;

9:30-10:00 Charakterystyka użytkowników komunikacji wspomagającej alternatywnej w przypadku osób z autyzmem.
- mgr Karol Pawlas – neurologopeda, emisjolog, Rybnik, Polska;

10:00-10:30 Znaczenie wczesnej opieki, współpraca, zespoły multidyscyplinarne.
- Mgr. Jana Macecková – poradce rané péce/speciální pedagog, Poradna rané péce Lydie, Slezská diakonie, Tranovského 1758/10, Ceský Tešín,
- Mgr. Jakub Majetný – klinický psycholog, psychoterapeut, Ambulance klinické psychologie Nemocnice Ceský Tešín, Ostravská 783, Ceský Tešín;

10:30-11:00 Autyzm – Spojrzenie z perspektywy kulturowej.
- mgr Adam Wrzesinski – mgr matematyki, oligofrenopedagog, działający na rzecz osób z ASD

11:00-11:30 przerwa kawowa.

11:30-12:00 Możliwosci edukacji włączającej i integracja rodzin dzieci z autyzmem.
- Mgr Silvie Gengelová – pedagog specjalny SPC Kpt. Vajdy Ostrava, Czechy;

12:00-12:30 Dziecko z autyzmem w szkole ogólnodostępnej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu – projekcja filmu,
- Specjaliści Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu:
mgr Barbara Śmieja, mgr Józefa Kielak, mgr Jarosława Kolorz, mgr Katarzyna Bartkowiak-Bucyk, mgr Małgorzata Janiga, mgr Alicja Arendt.
- opracowanie i realizacja – Jarosław Bucki;

12:30-13:00 Metoda Montessori w pracy z dzieckiem z autyzmem.
- Mgr. Vanda Tomová – pedagog specjalny, Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12;

13:00-13:30 Autyzm – moja droga od poznania/diagnozy do akceptacji. Katarzyna Maciejska – współzałożycielka Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „SPEKTRUM“ w Raciborzu, w latach 2014-2018 – prezes, a od 2018 r., wiceprezes Stowarzyszenia ”SPEKTRUM”, rodzic dziecka z autyzmem;

13:30-14:00 Opieka nad dzieckiem z autyzmem
- Markéta Strakošová – rodic chlapce s autismem;

14:00-14:15 Podsumowanie konferencji, zaproszenie na zajęcia warsztatowe do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, ul. Elżbiety 14, Racibórz.

Program do pobrania TUTAJ.

więcej »
Strona główna /XIII Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - Racibórz 2023/Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij