Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”
 
dodano: 31.03.2021 r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”

Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”

Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających stronę czeską i polską Euroregionu Silesia. W ramach projektu powstaną nowe atrakcje turystyczne – park zabaw dla dzieci i wirtualna przymierzalnia oraz wspólna legenda w obu językach. W ramach projektu obie strony zobowiązane są uczestniczyć w wizytach studyjnych przewodników, raz w Ostrawie, raz w Raciborzu (wymiana pracownicza) oraz do reprezentowania swoich zamków na imprezach cyklicznych w Ostrawie oraz Raciborzu.

Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie: po polskiej stronie partnerem jest Powiat Raciborski – Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a po stronie czeskiej - Černá louka s.r.o. z Ostrawy.

Okres realizacji projektu: I 2021 - VI 2022 r.

Wartość projektu: 34 535,50 EUR, w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 29 355,17 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa RP: 1 726,77 EUR
wkład własny: 3 453,56 EUR

Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”


„Wspólna historia poprzez zabawę”. Już niebawem otwarcie nowej atrakcji na zamkowym zamurzu!

Zamek Piastowski w Raciborzu w partnerstwie z Zamkiem Śląskoostrawskim (Černá louka s.r.o. z Ostrawy) realizuje mikroprojekt pn.: „Wspólna historia poprzez zabawę”. W ramach mikroprojektu po stronie polskiej powstały nowe atrakcje turystyczne: Mini Gród - plac zabaw dla dzieci, wirtualna przymierzalnia oraz wspólna legenda w obu językach. Z tej okazji w środę 20 lipca, Zamek Piastowski przygotował dla mieszkańców powiatu i gości szereg atrakcji i niespodzianek. Wstęp na wydarzenie, jak i wszystkie atrakcje będą bezpłatne. Poznajcie szczegóły!

Punktualnie o godz. 10:00 za zamkowym zamurzu nastąpi uroczyste otwarcie Mini Grodu, któremu towarzyszyć będą:
- walki rycerskie;
- zabawy plebejskie;
- pokaz i warsztaty z toczenia na kole garncarskim;
- bezpłatne lody;
- bezpłatne gadżety;
- inne niespodzianki.

Celem projektu było stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających stronę czeską i polską Euroregionu Silesia. W ramach projektu obie strony zobowiązały się również uczestniczyć w wizytach studyjnych przewodników, raz w Ostrawie, raz w Raciborzu (wymiana pracownicza) oraz do reprezentowania swoich zamków na imprezach cyklicznych w Ostrawie oraz Raciborzu.

Okres realizacji projektu: I 2021 - VII 2022 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr rejestracyjny Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002589.

„Wspólna historia poprzez zabawę”. Już niebawem otwarcie nowej atrakcji na zamkowym zamurzu!

„Wspólna historia poprzez zabawę”. Już niebawem otwarcie nowej atrakcji na zamkowym zamurzu!

Uroczyste otwarcie placu zabaw na zamkowym międzymurzu wraz z wirtualną przymierzalnią dostępną w Punkcie Informacji Turystycznej za nami

Powiat Raciborski, Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Zamek Śląskoostrawski zaprosili w środowe przedpołudnie 20 lipca 2022 r. na uroczyste otwarcie mini grodu - placu zabaw, który ulokowany został na międzymurzu dawnej piastowskiej siedziby w Raciborzu. W wydarzeniu wzięli udział udział m. in. Ewa Lewandowska - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego, Jiří Šimon - dyrektor Punktu Informacji Turystycznej w Ostrawie, Daria Kardaczyńska - dyrektor sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Krystyna Niklewicz - dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu, którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając nową atrakcję. Ponadto w zamkowym Punkcie Informacji Turystycznej znajduje się wirtualna przymierzalnia. Inwestycję zrealizowano we współpracy z czeskim partnerem, na którą pozyskano środki zewnętrzne z funduszy unijnych oraz przy wsparciu Powiatu Raciborskiego. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Przypomnijmy, Zamek Piastowski w Raciborzu w partnerstwie z Zamkiem Śląskoostrawskim (Černá louka s.r.o. z Ostrawy) realizuje mikroprojekt pn.: „Wspólna historia poprzez zabawę”. W ramach mikroprojektu po stronie polskiej powstały nowe atrakcje turystyczne: mini gród - plac zabaw dla dzieci, wirtualna przymierzalnia oraz wspólna legenda w obu językach. Z tej okazji Powiat Raciborski przygotował dla mieszkańców i gości szereg niespodzianek.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje, które zostały wcześniej zapisane w realizowanym projekcie. Były to między innymi:
- walki rycerskie;
- zabawy plebejskie;
- pokaz i warsztaty z toczenia na kole garncarskim;
- bezpłatne lody;
- bezpłatne gadżety, takie jak: polsko-czeska legenda - książeczka dla dzieci oraz torby bawełniane;
- inne niespodzianki.

Celem projektu było stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających stronę czeską i polską Euroregionu Silesia. W ramach projektu obie strony zobowiązały się również uczestniczyć w wizytach studyjnych przewodników, raz w Ostrawie, raz w Raciborzu (wymiana pracownicza) oraz do reprezentowania swoich zamków na imprezach cyklicznych w Ostrawie i Raciborzu.

Okres realizacji projektu: I 2021 - VII 2022 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” a także poprzez wkład własny Powiatu Raciborskiego.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr rejestracyjny Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002589.

„Wspólna historia poprzez zabawę”. Już niebawem otwarcie nowej atrakcji na zamkowym zamurzu!

więcej »
Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij