Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Artystyczny plener z zamkiem w tle
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 06.06.2014 r.
Artystyczny plener z zamkiem w tle

Od 14 czerwca na zamku zagości grupa artystów należących do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Silesia Tak Art. z Tychów. Wezmą udział w plenerze. Tematem będzie oczywiście dawna siedziba górnośląskich Piastów. Praca twórcza potrwa do 20 czerwca. Tego dnia odbędzie się też wernisaż powstałych prac.

SILESIA TAK ART skupia osoby widzące potrzebę wspólnego tworzenia oraz przebywania w przyjaznym środowisku twórczym. Jako nieformalna grupa członkowie spotykali się na plenerach organizowanych przez różne ogólnopolskie i regionalne związki twórcze, w tym m.in przez Zachodniopomorski Klub Twórców Pasja, Stowarzyszenie Marynistów Polskich. Stworzone prace trafiały w całości do tych instytucji, które przekazywały je w większości na cele charytatywne. Większość, z aktualnie 38 członków stowarzyszenia, stanowią malarze. Pasją pozostałych twórców jest grafika, rysunek, fotografia, rzeźba i pirografia. W plenerze zamkowym weźmie udział piętnastu artystów z całej Polski, w tym także z Raciborza.

Pełna informacja na temat Silesia Tak Art. oraz sylwetki twórców poniżej.

SILESIA TAK ART. - Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 22 lutego 2013 rok przez 23 przyjaciół, będących jednocześnie twórcami i animatorami kultury. Osoby te znają się i utrzymują ze sobą kontakt od dawna. Niektóre z nich poznały się blisko ćwierć wieku temu. Potrzeba wspólnego tworzenia, oraz przebywania w przyjaznym środowisku twórczym miała decydujący wpływ na powstanie naszego stowarzyszenia. Wcześniej, jako nieformalna grupa spotykaliśmy się na plenerach organizowanych przez różne ogólnopolskie i regionalne związki twórcze, w tym m.in przez Zachodniopomorski Klub Twórców „Pasja” ,Stowarzyszenie Marynistów Polskich, a także na plenerach realizowanych przy współpracy z Polskim Radiem w Katowicach, oraz z Archidiecezją Katowicką. Stworzone przez nas prace trafiały wtedy w całości do tych instytucji, które przekazywały je w większości na cele charytatywne. Były one licytowane podczas aukcji organizowanych na rzecz Śląskich Fundacji, takich jak „Iskierka” i „Ulica”, a także dla wspomożenia ofiar powodzi w Bieruniu w 2010 roku, oraz na leczenie 1,5 rocznej Izy, która ucierpiała w pożarze kamienicy w czerwcu 2011 roku w Świętochłowicach.

Większość, z aktualnie 38 członków stowarzyszenia, stanowią malarze. Pasją pozostałych twórców jest grafika, rysunek, fotografia, rzeźba i pirografia. Stowarzyszenie zainaugurowało swoją działalność organizacją Międzynarodowego Pleneru Plastycznego pod nazwą „Wiosenny rejs po przygodę”, który odbył się w dniach od 30 kwietnia do 11 maja 2013 roku w Unieściu, na terenie Gminy Mielno. W plenerze wzięło udział 25 artystów z kraju , oraz dwie malarki z Niemiec. Ich dorobek poplenerowy mieli okazję obejrzeć mieszkańcy Gminy Mielno, a także na wystawach czasowych, w okresie od czerwca 2013 roku do lutego 2014 roku, mieszkańcy Tychów odwiedzający placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej i Spółdzielczego Domu Kultury „Tęcza’’. Część prac stanowiących dorobek naszych twórców można też był obejrzeć jesienią 2013 roku, na I Śląskim Przeglądzie Sztuki Artystów Intuicyjnych „Artisma’’ w Galerii „Szyb Wilson”. w Katowicach

Celami działalności naszego Stowarzyszenia są:

• Działalność kulturalna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promowanie ludzi utalentowanych, ich twórczości oraz idei i projektów służących rozwojowi kultury, sztuki, krajoznawstwa i  nauki, szczególnie w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i fotografii;
• Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz przy wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
• Działalność proekologiczna;
• Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• Promowanie idei wspólnego dziedzictwa kulturowego o  znaczeniu europejskim, a  także różnorodności kulturowej, różnorodności sztuki oraz specyfiki kulturalnej regionu, w szczególności Ziemi Śląskiej”;
• Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym szczególnie na rzecz popularyzowania i utrwalania Gwary Śląskiej;
• Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
• Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować następujące  działania:
• Wspieranie organizacyjne i  finansowe inicjatyw twórczych związanych ze Śląskiem.
• Organizowanie imprez, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku  o   imprez masowych, o  treści odpowiadającej celom statutowym, w  tym wystaw i przeglądów sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej.
• Współdziałanie z  organizacjami i  stowarzyszeniami twórczymi oraz placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi w  zakresie: popularyzacji kultury i sztuki dotyczącej Ziemi Śląskiej oraz doskonalenia warsztatu twórczego artystów niezrzeszonych.
• Inicjowanie i  popularyzowanie uczestnictwa członków stowarzyszenia w  konkursach, przeglądach
i festiwalach dorobku twórczego, plenerach i  sesjach artystycznych.
• Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
• Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
• Prowadzenie i  wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej w zakresie popularyzowania Ziemi Śląskiej.
• Współpraca z  organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi.
• Współpraca z  organizacjami , instytucjami i  osobami w  kraju i  za granicą.
• Współpraca z  instytucjami, władzami samorządowymi i  centralnymi działającymi na rzecz kultury,
• Podejmowanie działań wspomagających fundacje, ze szczególnym uwzględnieniem fundacji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;
• Publikowanie materiałów informacyjnych: na własnej stronie internetowej, oraz wydawnictwo katalogów, broszur, ulotek itp.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na – zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Sylwetki twórców biorących udział w plenerze:

Arkadiusz Konaszewski z Częstochowy. Zajmuje się malarstwem olejnym sztalugowym i rysunkiem piórkiem. Tematami jego prac są pejzaże, architektura i martwa natura. Brał udział w kilku plenerach malarskich oraz wystawach zbiorowych, w tym w galeriach: Szyb Wilson na Nikiszowcu w Katowicach i SDK Tęcza w Tychach. Jego prce znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Ryszard Maresz z Orzesza. Jego pasje to wypalanie w drewnie zwane pirografią i aktywny udział w środowisku rycerstwa. Oprócz wypalania i podrzeźbiania drewna, stosuje na nim rysunek ołówkiem lub innymi środkami kryjącymi. Najczęstszymi motywami jego prac są postacie, zwierzęta, architektura oraz loga i symbole turniejów rycerskich i festynów. Obok twórczości w drewnie preparuje również trofea myśliwskie przyozdabiając je motywami przyrodniczymi. Przygotowuje także repliki elementów zbroi rycerskich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach i przedsięwzięciach kulturalnych, m.in. w : Książu, Gołubiu Dobrzyniu, Ogrodzieńcu, Liwiu, Chudowie, Orzeszu, Warszawie,  w Galerii Wilson w Katowicach.. Uczestniczył również w kilku plenerach artystycznych.

Marian Ozdowski z Kalisza. Maluje od lat 70-tych . Preferuje malarstwo olejne. Ulubione tematy: pejzaż, martwe natura i architektura. Chętnie maluje zabytki Kalisza, w którym mieszka. Namalował ponad 1400 obrazów, które znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Holandii, Austrii i na Ukrainie. Brał udział w ponad 150 plenerach i wystawach zbiorowych, w tym 20 wystaw indywidualnych, 6 ogólnopolskich oraz 2 międzynarodowych. Pomysłodawca i organizator Galerii „Wieży Ciśnień” w Kaliszu. Członek Związku Artystów Plastyków oraz Klubu Twórców „Pasja”. Wielokrotnie nagradzany za twórczość artystyczną m. in. : Medalem „Błękitnego Gryfa” oraz wyróżnieniami: Brzezińskiej Fudancji Kultury i Rekreacji, Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Kalisza.

Mirosław Pasewicz z Rudy Śąskiej. Rzeźbi w drewnie, wykonując zarówno rzeźby w bryle, jak i płaskorzeźby. Para się również malarstwem. Tematami jego prac są  ludzie, zwierzęta i kwiaty. Członek plastycznej  „GRUPY 6”, uczestnik wielu plenerów  rzeźbiarskich i malarskich, w tym  międzynarodowego  pleneru rzeźbiarskiego w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych, m.in.: Górkach Wielkich, Wiśle, Unieściu, Tychach i Galerii Wilson w Katowicach.

Janusz Proniewicz z Opola. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, przede wszystkim olejnym, akrylowym,  rzadziej akwarelą i pastelą, fotografią oraz grafiką komputerową.  Stosuje też techniki własne. Maluje pejzaże, martwą naturę i  abstrakcję.  Członek Klubu „SKAMP” przy WSP w Opolu, Stowarzyszenia Marynistów Polskich oddz. Podkarpacki, Klubu Twórców „Pasja” w Szczecinie oraz Europejskiej Grupy artystycznej „ZA” w Sławnie. Uczestnik i laureat kilkudziesięciu plenerów malarskich krajowych i międzynarodowych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach malarskich, w  tym m.in w : Galerii Szyb Wilson w Nikiszowcu w Katowicach, SDK Tęcza w Tychach, w Galerii u Dziadka w Wiśle, Głuchołazach, Prudniku, Międzyzdrojach, na Zamku Książąt w Szczecinie, Polańczyku. Jego prace znajdują  się  w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Kanadzie, USA, Niemczech i Maroku.  Za działalność artystyczną odznaczony Medalem „Błękitnego Gryfa”.

Janusz Bogusław Rapkiewicz ze Sławna. Malarz, grafik, fotograf. Założyciel i wieloletni prezes Zachodniopomorskiego Klubu Twórców „Pasja” oraz Europejskiej Grupy Artystycznej  „ZA” w Sławnie.  Współtwórca „Siedliska Artystycznego pod Akacjami” w Kwasowie. Autor ponad 1700 prac wykonanych w większości techniką olejną. Organizator ponad 100 plenerów artystycznych. Uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych,  kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Nagradzany za osiągnięcia artystyczne m. in Honorową Złotą Odznaką Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, Medalem „Błękitnego Gryfa” i nagrodą Starosty Sławieńskiego.  Odznaczony w 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Elżbieta Rączka z Wołomina. Ukończyła Politechnikę Radomską – Wydział Nauczycielski, specjalność plastyka, kierunek malarstwo. Dyplom z malarstwa „Pejzaż w technice pasteli” pod kierunkiem prof. ASP z Łodzi Aleksandra Olszewskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe olejne oraz malarstwo w suchej pasteli, maluje również na szkle i tkaninach oraz wykonuje freski naścienne. Jest autorką ilustracji do książek i programów komputerowych. Tematami jej prac są postacie, kwiaty, pejzaże i martwa natura. Prace artystki są pełne barwy, światła i ekspresji. Tworzone są w plenerze i w pracowni. Liczne prace jej autorstwa znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą: Francja, Holandia, Niemcy, Kanada i USA. Jest członkiem zarządu Związku Artystów Plastyków oddz. Mazowiecki oraz członkiem Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie. Należy do Stowarzyszenia Marynistów Polskich oddz. Mazowiecki oraz Mazowieckiego Towarzystwa Kultury w Warszawie. Członek Klubu Pasja w Szczecinie .Jej prace wystawiane były na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Niektóre z nich: Warszawa: PKiN, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Ogród Botaniczny – Fangorówka, Galeria Bródno, Muzeum Ruchu Ludowego; Szczecin, Radom, Brenna, Wołomin, Międzyzdroje, Unieście, Jadów, Długosiodło, Poznań, Goleniów, Rzeszów, Darłówko, Skorzęcin, Sapowice, Skoki, Góra Kalwaria, Białogard, Wisła, Kuligów, Karpacz. W roku 2007 otrzymała medal Błękitnego Gryfa za szczególny wkład w rozwój oraz upowszechnienie kultury i sztuki na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Tadeusz Sułkowski z Krakowa. Rysuje , maluje /w oleju/,  pisze wiersze. Najczęstszym  tematem jego prac są krajobrazy i stara architektura bieszczadzka, maluje też obrazy o tematyce morskiej. Namalowal ponad 3000 tysiące prac. Uwielbia tworzyć w niewielkich formach, zatrzymuje w nich chwile pór dnia i roku.  Członek Klubu Twórców „Pasja” w Szczecinie. Brał udział wielu plenerach malarskich. Uczestniczył w kilkunastu  wystawach zbiorowych i indywidualnych, najważniejsze z nich w : Kietrzu, Krakowie, Rzeszowie, Choszcznie, Gdyni i Tarnobrzegu.

Zygmunt Stanisław Tadrowski z Elbląga. Rysuje i maluje różnymi technikami. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Uczestnik  wielu plenerów malarskich, każdorazowo wyróżniany. Maluje martwą naturę i pejzaże, zwłaszcza ziemi elbląskiej oraz obrazy o tematyce sakralnej. Projektuje elementy plastyczne, loga, jak również ołtarze do kościołów. Ostatnie projekty ołtarzy to: Św. Augustyna w Złocieńcu i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele M. B. Królowej Polski w Elblągu. Wykonane przez niego prace znajdują się w  USA, Kanadzie,  Szwajcarii, Szkocji, Niemczech i we Włoszech.

Krzysztof Szala z Tychów. Artysta od wczesnych lat stykał się ze sztuką. Zainteresowanie technikami plastycznymi, a przede wszystkim techniką malarstwa olejnego i akrylowego rozpoczął pod koniec lat 80-tych. Wtedy, zainspirowany szkołą malarzy francuskich stworzył cykl prac pt. „Twarze”. W maju 2002 roku został odznaczony „Medalem Błękitnego Gryfa” za szczególny wkład w rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki w województwie zachodniopomorskim. Od 2005 roku należy do Stowarzyszenia Marynistów Polskich oddz. Podkarpacki.  W latach 2000-2013 uczestniczył w kilkudziesięciu plenerach malarskich o charakterze międzynarodowym i krajowym oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Bierze udział w cyklicznym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Naiwnej Art. Naif Festiwal w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Aktualnie tworzy obrazy o tematyce afrykańskiej, do czego zainspirowała go zdecydowana kolorystyka tego kontynentu, jak i pierwotne piękno drzemiące w jego mieszkańcach. Tworzy także rysunki tuszem,m.in. cykl o tematyce kolejowej pt. „Tam, gdzie zatrzymał się czas”. Animator kultury, współtwórca, organizator i komisarz kilkunastu plenerów plastycznych.

Edwin Tadych ze Szczecina. Zajmuje się fotografią artystyczną. Członek Europejskiej Grupy Artystycznej „ZA” i członek Klubu Pasja w Szczecinie.  Uczestnik  wielu plenerów, a także wystaw zbiorowych w kraju, w tym w corocznym cyklu „Raport z Fotografii” we Wrześni. Jego fotografie i cykle fotograficzne można też był zobaczyć w galerii ,,U Dziadka” w Wiśle, i ,,Szyb Wilson” w Katowicach.

Barbara Trawińska z Wałbrzycha. Zajmuje się malarstwem olejnym sztalugowym. Tematami jej prac są pejzaże i martwa natura. Uczestniczyła w kilkunastu plenerach malarskich  krajowych i międzynarodowych. Brała udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych, w tym w galeriach: Szyb Wilson na Nikiszowcu w Katowicach i SDK Tęcza w Tychach. Miała kilka wystaw indywidualnych.

Mirosław Wolszczak z Raciborza. Sztuką zajmuje się od wczesnych lat młodzieńczych, szczególnie interesuje go plakat, rysunek i architektura. Obecnie skupia się na malowaniu w technice olejnej. Motywami poruszanymi w jego pracach są krajobrazy i zwierzęta. Autor doskonale orientuje się, które kolory są względem siebie komplementarne i tej wiedzy czy też intuicyjnemu wyczuciu podporządkowuje swoje prace. Operuje szeroką plamą, co dodaje jego malarstwu dodatkowych walorów. Jego świat jest więc kolorowy, pogodny, widać, że i nie bez poczucia humoru. Uczestnik plenerów malarskich m.in. w Ustroniu, Brennej, Opatowie, Okunince, Wiśle, Szczyrku i Rebizantach. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych oraz indywidualnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Barbara Zientara – Chmiel z Imielina w województwie Śląskim. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach,  kierunek- metaloplastyka. Należy do Stowarzyszenia Plastyków „Na Pograniczu” oraz grupy artystycznej „Kastelia” Tworzy najczęściej w ulubionej technice rysunku lawowanego, który z czasem stał się  silnie zindywidualizowany. Jej rysunki piórkiem i pędzlem stanowią artystyczny zapis wędrówek po Polsce. Są efektem fascynacji dawną architekturą jak: zamki, obiekty sakralne, budowle, zaułki miejskie i wiejskie. Technika rysunku lawowanego oraz akwareli świetnie wyraża charakter artystki, poprzez operowanie zdecydowaną, pośpiesznie kładzioną plamą i syntetyczną linią. Pełen temperamentu sposób malowania widoczny jest w pracach malarskich wykonanych na płótnie farbami akrylowymi. Od wielu lat uczestniczy w licznych plenerach i warsztatach. Ma na swym koncie wystawy indywidualne i zbiorowe min. we Francji.

Benedykt  Żyto z Leszna. Tematami  jego twórczości są: malarstwo pejzażowe w technikach olejnych i akwarelowych, drzeworyt o tematyce muzycznej, a także linoryt ukazujący przyrodę, łowiectwo i architekturę. Jest członkiem: Sekcji Plastycznej Domu Kultury w Lesznie od 1954r., pełni w niej funkcję prezesa, członkiem Związku Artystów Plastyków oddział w Poznaniu, członkiem i założycielem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu, członkiem redakcji Zachodniego Poradnika Łowieckiego w Poznaniu oraz ilustratorem jego artykułów. Jego dorobek  artystyczny to:  17 wystaw indywidualnych, w tym w Muzeum Okręgowym w Lesznie, BWA w Lesznie, w Warszawie, w Niemczech w Suhl i Moers. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych, w  tym w Muzeum Narodowym w Warszawie.  Nagrodzony na wielu ogólnopolskich konkursach graficznych i malarskich. Odznaczony medalem św. Huberta za całokształt prac kulturotwórczych w Polskim Związku Łowieckim. Autor sześciu teczek grafiki (linorytów) o tematyce przyrodniczo-łowieckiej.

Strona główna /XIII Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - Racibórz 2023/Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij