Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Historia wniosku o dofinansowanie projektu
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 27.01.2010 r.
Historia wniosku o dofinansowanie projektu

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 20.01.2009r. podjął uchwałę nr 92/230/II/2009 w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, Priorytet VI. „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.1. „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W jej wyniku projekt pt. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” został wybrany do dofinansowania.

Załączniki, wymagane do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 24.02.2009r.


Dnia 25.03.2009r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”  nr UDA-RPSL.06.01.00-00-003/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI. „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.1. „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu regionalnego” nr projektu - 144.


Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w osobach pana Adama Stacha – Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz pana Mariusza Kleszczewskiego – Członka Zarządu Województwa Śląskiego a Powiatem Raciborskim reprezentowanym przez pana Adama Hajduka – Starostę Powiatu Raciborskiego oraz pana Andrzeja Chroboczka – Wicestarostę.

Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij