Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje wykaz nieruchomości do wynajęcia
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 28.05.2012 r.
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje wykaz nieruchomości do wynajęcia

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzuzgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010r, Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

1. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza wynająć pomieszczenie piwniczne o pow. 317,10  m2 znajdujące sie w obiekcie zabytkowym- Domu Książęcym, na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu  przy ulicy Zamkowej 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 128/22, ( k.m. 1), obręb Bosac.  
2. Nieruchomość zapisana jest w rejestrze ewidencji gruntów (G 6) jako Bz o pow. 0,5156 ha oraz Bi o pow. 0,5824 ha.
3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, obejmującego nieruchomość stanowiącą działkę nr 128/22 w jednostce strukturalnej Racibórz, budynek przeznaczony do wynajęcia stanowi część składową nieruchomości  zapisanej w obszarze oznaczonym symbolem K11 UP – dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla: usług publicznych, w tym usług administracji, usług kultu religijnego, usług oświaty i wychowania, usług kultury i sztuki, usług ochrony zdrowia i opieki społecznej.
4. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego.
5. Przedmiotowe pomieszczenie zostanie wynajęte na cele małej gastronomii i/lub cateringu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż do 18 marca 2015r.
6. Czynsz za pomieszczenie będącą przedmiotem najmu będzie płatny miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.
Minimalną miesięczna stawkę czynszu ustala się na podstawie Uchwały nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
7. Osoby zainteresowane użytkowaniem przedmiotowej nieruchomości, prosi się o składanie pisemnych wniosków w zamkniętych kopertach, wraz z podaniem propozycji wysokości czynszu za 1 m² - minimalna wysokość czynszu 9 zł za 1 m² + należny podatek VAT.
Pisemne oferty prosimy przesłać na adres:
Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2 (budynek bramny – I piętro)
w terminie do dnia 20 czerwca  2012r. (co najmniej 21 dni od daty ukazania wykazu) do godziny 12.00 z dopiskiem „oferta czynszu …”


Otwarcie ofert nastąpi dnia  20 czerwca 2012 o godzinie 13.00.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób zainteresowanych najmem przedmiotowego pomieszczenia, zostanie ono wynajęte osobie, która zaproponuje najwyższą stawkę czynszu.

8. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, zostanie przygotowana umowa dla osoby, która zaproponuje najwyższą stawkę czynszu. O możliwości podpisania umowy  poinformujemy pisemnie bądź telefonicznie.
9. Informacje szczegółowe uzyskać można w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2 (budynek bramny – I piętro), tel. 32 414 02 33, promocja@zamekpiastowski.pl

Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij