Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego - 10.01.2020 r.
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 10.01.2020 r.
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego - 10.01.2020 r.

Wyciąg z ogłoszenia Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  na Zamku Piastowskim w Raciborzu w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii  z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

1. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

2. Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha.

3. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

4. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

5. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych. Lokal posiada niezależne wejście od strony dziedzińca zamkowego oraz wejście gospodarcze od strony placu gospodarczego. Lokal składa się z dwóch małych sal konsumpcyjnych 43,6 m2 i 25,5 m2, dużej sali bankietowej 68,3 m2, przygotowalni, zmywalni, rozdzielni, pomieszczeń gospodarczych i WC.

6. Termin i miejsce przetargu:
Budynek Bramny Zamku Piastowskiego ul. Zamkowa 2 w Raciborzu, siedziba Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu - sala narad pok. F.1.2 – godz. 9.30, 13 lutego 2020 r. (czwartek).
Przetarg jest jawny.

7. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu lokalu w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, zgodnie z Uchwałą nr  168/792/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz Uchwały nr 192/923/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego na Zamku Piastowskim w Raciborzu wynosi: 998,87 zł netto (stawka  nie zawiera podatku VAT).

8. Wadium:
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200 zł.
Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 86 1560 0013 2368 0766 4000 0005 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”. Wadium należy wnieść do dnia 10 lutego 2020 r.

9. Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie podane jest do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz na stronie internetowej: https://bip.powiatraciborski.pl/agencja_promocji/nieruchomoscidowynajecia.html
Informacje szczegółowe udzielane są w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu ul. Zamkowa 2 oraz pod numerem telefonu  32 414 02 33.

Pełna treść ogłoszenia tutaj: https://bip.powiatraciborski.pl/agencja_promocji/nieruchomoscidowynajecia.html

Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij