Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
 
dodano: 12.07.2013 r.

W dniu 3 sierpnia 2013 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędą się targi promocyjne dla organizacji pozarządowych w ramach działającego na terenie powiatu raciborskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Początek o godz. 15.00.

Targi umożliwią zaprezentowanie organizacjom pozarządowym swojej działalności mieszkańcom powiatu. Organizacje będą mogły skorzystać ze stanowisk wystawienniczych oraz sceny artystycznej. W tym dniu zaplanowano również wiele różnych atrakcji i niespodzianek dla dzieci, a na zakończenie koncert znanego zespołu.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w nadchodzącym wydarzeniu, które będzie stanowiło doskonałą okazję do promocji swojej organizacji oraz integracji. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 24 lipca br. w siedzibie Inkubatora bądź telefonicznie.

Kontakt:
Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4, pok. nr 1 (parter)
Katarzyna Teodorowicz, tel. 32 4597313 lub 32 4597348
e-mail : inkubator@powiatraciborski.pl

więcej »
dodano: 10.07.2013 r.

Kto nie miał okazji obejrzeć filmu Adriana Szczypińskiego podczas czerwcowej premiery w Raciborskim Centrum Kultury, będzie miał okazję uczynić to w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego. Projekcja filmu zaplanowana jest na 21 lipca, godzina 17.00. Wstęp wolny.

Pełnometrażowy film dokumentalny „Z biegiem Psinki” Adriana Szczypińskiego opowiada dzieje 700-letniego kanału, płynącego niegdyś przez Racibórz. Składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym opowiedziane zostały przyczyny założenia na początku XIII wieku organizmu miejskiego Raciborza na lewym brzegu Odry, które doprowadziły do zrealizowania koncepcji kanału, dostarczającego wodę z rzeki Psiny do centrum miasta. Wyjaśniono rolę Psinki, jako miejskiego wodociągu, aż do końca XIX wieku. W drugim rozdziale pokazano, kilometr po kilometrze, wszystkie miejsca przebiegu Psinki, od Bieńkowic aż do ujścia w Raciborzu za ul. Śląską. Wraz z przebiegiem kanału, pokrótce przedstawione zostały także różne miejsca i obiekty postawione na jego brzegach. W rozdziale trzecim autor wyjaśnił przyczyny zasypania Psinki pod koniec lat 60. XX wieku. Rozdział czwarty opowiada o współczesnych echach zasypania Psinki, które pojawiły się w debacie publicznej w związku z podnoszeniem się poziomu wód gruntowych w dzielnicy Nowe Zagrody.

- Każdy z rozdziałów jest wzbogacony wieloma wypowiedziami historyków oraz wspomnieniami mieszkańców Raciborza i Bieńkowic. W filmie wystąpili: Krzysztof Komorowski, Franciszek Korczok, Bernard Łyko, Stefan Maślanka, Norbert Mika, Paweł Newerla, Krystian Niewrzoł, Sylwester Potocki, Władysław Płonka, Jerzy Rezny, Bolesław Stachow, Romuald Turakiewicz, Ewa Wawoczny i Grzegorz Wawoczny. Oprócz nich, przy filmie pomogło mi wielu ludzi dobrej woli, bezinteresownie udostępniających swe archiwa, poświęcających swój wolny czas lub wydających decyzje, ułatwiające prace produkcyjne -mówi Adrian Szczypiński.

więcej »
dodano: 10.07.2013 r.

Zamek Piastowski w Raciborzu zadbał o wakacyjną ucztę dla melomanów. 19 lipca, w piątkowy wieczór, na scenie zamkowego dziedzińca odbędzie się koncert pt. „Zaczarowany świat operetki i musicalu”. Wystąpią soliści z Poznania. Początek o godz. 20.00. Wstęp wolny.

Raciborskim melomanom zaprezentują się soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu - Agnieszka Wawrzyniak, Karolina Garlińska, Bartosz Kuczyk i Mirosław Niewiadomski, zaś w programie znajdą się znane i lubiane arie i duety z operetek i musicali, m.in. „Wielka sława to żart”, „Kto ślub nam dał” z Barona Cygańskiego Straussa, „Jakże mam ci wytłumaczyć”, „Czardasz Silvy” z Księżniczki Czardasza Kalmana, „Czardasz Maricy”, „Aria Tasila” ( z Krainy Maricy), „Usta milczą” ( z Wesołej wdówki F.Lehara), „O sole mio”, „Brunetki blondynki” i wiele innych. Wspaniała podróż w świat muzyki zagwarantowana. Całość potrwa około 90 minut, a słowem opatrzy ją wprawiony konferansjer.

więcej »
dodano: 02.07.2013 r.

Blisko 50 fotosów pokazujących Racibórz wczoraj i dziś oraz najciekawsze zabytki raciborskiego Muzeum będzie można oglądać na raciborskim Zamku Piastowskim. - Dzięki obrazom chcemy wzmocnić nasz przekaz o raciborskim dziedzictwie - mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Zamek Piastowski tworzy swoje ekspozycje od zeszłego roku. - W czerwcu 2012 r. dawną piastowską siedzibę oddano oficjalnie do użytku po kilkuletniej odbudowie. Wnętrza były jednak puste. Nie zachowało się nic z wyposażenia, jakie było tu jeszcze w 1945 r. Odwiedza nas coraz więcej turystów. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie mamy wystawę Śląskie Sherwood. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zorganizował u nas Izbę Tradycji Śląskiej Służby Więziennej. Mamy wystawy o pałacach ziemi raciborskiej, wspaniałe modele okrętów Wolfganga Beracza, kolekcję pamiątek związanych z Raciborzem, zbroję i narzędzia tortur w dawnym skarbcu. Pokażemy fotosy 3D z zamkowymi podziemiami. Teraz, dzięki przychylności dyrektor Joanny Muszały-Ciałowicz z raciborskiego Muzeum, eksponujemy już blisko 50 fotosów prezentujących miasto dawniej i dziś oraz najciekawsze muzealne kolekcje. Nasi przewodnicy będą mogli dzięki temu wzbogacić swoje opowieści obrazem - dodaje dyrektor Grażyna Wójcik.

Przypomnijmy, że zamek czynny jest w okresie letnim od 10.00 do 18.00, we wszystkie dni tygodnia. Na turystów czekają audioprzewodniki, darmowe foldery i ulotki. Punkt Informacji Turystycznej oferuje też szereg pamiątek i publikacji poświęconych ziemi raciborskiej.

więcej »
dodano: 02.07.2013 r.

Kiedy myślimy o zamkach mamy zwykle przed oczyma księcia, jego żonę i dzieci oraz wojów. Tymczasem cały dwór, również w Raciborzu, liczył kilkadziesiąt osób, w tym wielu urzędników. Kto więc znajdował się w najbliższym otoczeniu władcy i zamieszkiwał w domu książęcym raciborskiego zamku?

- Kiedy król chce mieć kogoś, kto by mu służył, zwraca uwagę na cztery cechy. Po pierwsze, żeby był czysty; aby nikt, kto miałby brudne ręce i nieumytą twarz, nie ośmielił się usługiwać przy jego stole. Po drugie, żeby był należycie ubrany; nie byłoby bowiem stosowne, aby pełnił służbę u króla ktoś, kto nosiłby wór lub podartą szatę. Po trzecie, żeby był roztropny; aby wiedział, jak pilnować, żeby nie podano królowi trucizny. Po czwarte, aby służył ustawicznie; król bowiem chce, aby mu służono nie przez godzinę czy dzień, ale zawsze. Podobnie i Chrystus, król nieba i ziemi, żąda, aby te cztery cechy posiadali jego słudzy – to fragment kazania na dzień świętego Ambrożego biskupa i wyznawcy, pióra Peregryna z Raciborza (w źródłach występuje również jako Peregryn z Opola), przeora dominikanów raciborskich, który głosił również kazania w kaplicy zamkowej w Raciborzu. Za przyczyną tego fragmentu poświęćmy nieco uwagi otoczeniu książąt na raciborskim zamku.

Imienne informacje o osobach z najbliższego otoczenia władcy znajdujemy na listach świadków obecnych przy wystawianiu książęcych dokumentów, które redagowali kanceliści, zwykle biegli w pisaniu zakonnicy. Przewodził im świecki książęcy kanclerz. Wśród książęcych urzędników na dworze Raciborzu i Opolu (księstwo górnośląskie miało dwa zamki o stołecznym charakterze) najwyższą rangę mieli: komornik (komorzy), skarbnik, podkomorzy i podsędek. Oni najczęściej wzmiankowani są na książęcych pergaminach. Grono najbliżej władcy uzupełniali duchowni, w przypadku Raciborza kanonicy przy kaplicy św. Tomasza. Sporadycznie na kartach dokumentów ujawniają się również niżsi rangą: prokurator, stolnik, podstoli cześnik, chorąży, podłowczy i podczaszy. Tworzyli najbliższe otoczenie władcy, ale ich ranga nie była zdaje się zbyt wysoka, gdyż wymieniani są po przedstawicielach rycerstwa nie urzędniczego, na równi z niższym personelem kancelaryjnym.

więcej »
Archiwum aktualności
Wybierz miesiąc:Wybierz rok:
Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij