Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
 
dodano: 14.03.2013 r.

Wczoraj (13.03.2013 r.) na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się niecodzienna sesja filmowo-fotograficzna. Wszystko w związku z planowaną wystawą, która odkryje przed turystami tajemnice zamkowych podziemi i to w trójwymiarze.

- Tysiące turystów, którzy przyjeżdżają na nasz Zamek z całego świata pyta o lochy i podziemia. Mamy się czym pochwalić, ale, niestety, nie możemy wprowadzać wycieczek do piwnicy starej baszty czy do dolnej kondygnacji kaplicy zamkowej p.w. św. Tomasza Becketa. Powstał zatem pomysł, by pokazać te miejsca na fotografii, ale nietypowej - mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Będą to jednak nietypowe fotografie - anaglify. Anaglify to jeden z typów rysunku lub fotografii stereoskopowej dający złudzenie trójwymiaru podczas oglądania za pomocą specjalnych, najczęściej czerwono-cyjanowych (turkusowych), okularów. - Takie właśnie okularki dostanie każdy turysta, by obejrzeć zdjęcia z naszych lochów pod basztą, kaplicą czy słodownią - dodaje dyrektor Grażyna Wójcik.

Anaglify przygotowuje doświadczony w tej dziedzinie Krzysztof Ciszek, na co dzień nauczyciel i wicedyrektor SP 1 na Ostrogu oraz radny powiatu. Powstanie też film pokazujący niedostępne na co dzień miejsca. Realizuje go Adrian Szczypiński z Raciborskiej Telewizji Kablowej.

Ponadto turyści obejrzą reprodukcje zdjęć z odkryć podziemi pod budynkiem bramnym i badań archeologicznych a także kopię tzw. mapy Schneidera z II poł. XIX wieku, na której budowniczy pracujący przy odbudowie zamku po wielkim pożarze ze stycznia 1858 r. zaznaczył tajemne przejście pod Odrą, wiodące z Zamku do klasztoru św. Ducha (dziś Muzeum i Zespół Szkół Ekonomicznych).

Już dziś zapraszamy do obejrzenia w galerii zdjęć z wczorajszej sesji.

więcej »
dodano: 14.03.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 14.03.2013 r.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010 r., Nr 102 poz.651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

1. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

2. Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu .

3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiącą dz. nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

4. Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

5. Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 lipca 2013 r. (letnich wakacji 2013 r.). Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00).

6. Stawka czynszu:
Miesięczna stawka czynszu zostanie określona w przetargu na najem przedmiotu przetargu w wysokości minimum 4,50 zł/m2, zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Minimalny miesięczny koszt wynajęcia przedmiotowego lokalu wynosi:
4,50 zł/m² x 317,10 m² = 1426,95 zł plus opłaty za media.

7. Terminy wnoszenia opłat:
Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
– w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.

8. Zasady aktualizacji opłat:
Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

9. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

10. Najemca zostanie wyłoniony w trybie przetargu, którego szczegóły zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.

11. Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu  oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33.

Wersja do pobrania: TUTAJ

więcej »
dodano: 12.03.2013 r.

Kompozycje florystyczne, biopreparaty ogrodnicze i odżywki do kwiatów, wyroby z drewna a także biżuteria a nawet zakąski serowe wprost z Podhala - są już pierwsze zgłoszenia wystawców na Zamkowy Jarmark Kwiatów i Roślin Ozdobnych. Impreza będzie połączona z występami zespołów folklorystycznych oraz zamkową biesiadą kabaretową organizowaną wspólnie z Radiem Vanessa.

- Mamy nadzieję, że 21 kwietnia w niedzielę dopisze nam pogoda i mieszkańcy całego regionu będą mogli zrobić nie tylko zakupy na jarmarku, ale także rodzinnie miło spędzić czas. Na dużej scenie, w ramach dorocznej imprezy Spichlerz śląski, zaprezentują się zespoły folklorystyczne oraz lokalne śląskie kabarety – zapowiada Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Przygotowania nabierają tempa. Po pierwszych anonsach prasowych są już zgłoszenia i to - co ciekawe - nawet z Podhala.

- Jarmarkiem rozpoczynamy sezon imprez w plenerze, a dziedziniec zamkowy to idealne miejsce na handel kwiatami, sadzonkami, nasionami, ozdobami do ogrodów a także biżuterią, rękodziełem i cały asortymentem, który na co dzień trudno znaleźć w marketach. W nazwie imprezy są co prawda kwiaty i rośliny ozdobne, ale oczywiście formuła jest otwarta. Można wystawić wszystko, poza seryjną produkcją, czyli tzw. chińszczyzną -dodaje dyrektor Wójcik. Zamek zaprasza więc do udziału w imprezie nie tylko firmy działające w branży ogrodniczej, ale także rękodzielników i rzemieślników, bartników i miodowników oraz producentów zdrowej żywności. - Dziedziniec jest bardzo pojemny. Mamy dziesięć stoisk wzorowanych na średniowiecznych kramach. Można skorzystać z własnych kramów - przekonują na Zamku. Warto również dodać, że udział w jarmarku jest całkowicie bezpłatny. Impreza ma charakter non-profit, a jej celem jest wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu raciborskiego. - W zeszłym roku mieliśmy 30 tys. turystów z całego świata. W tym roku chcemy przybliżyć Zamek mieszkańcom naszego regionu. To nie ma być obiekt, który odwiedza się raz i koniec. Zamek ma żyć, a jarmark, czy zaplanowana na czerwiec kolejna Zamkowa Noc z Duchami oraz szereg innych imprez to kroki w tym kierunku.

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w jarmarku do pobrania TUTAJ

więcej »
dodano: 11.03.2013 r.

11 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące X kampanii przyjmowania wniosków obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowych. Spotkanie zorganizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Terenowe w Raciborzu oraz Powiat Raciborski. Wzięło w nim udział około 80 osób. W galerii FOTO.

więcej »
dodano: 08.03.2013 r.

Zamkowa biesiada kabaretowa z Radiem Vanessa, sporo barwnego folkloru a do tego jarmark kwiatów, roślin ozdobnych i ozdób ogrodowych - Zamek Piastowski w Raciborzu zaprasza 21 kwietnia na kolejną edycję imprezy pod nazwą Śląski spichlerz.

- Wiosna to tradycyjnie dobry czas na myślenie o ogródku i sadzie. Zamek to z kolei dobre miejsce, by zorganizować jarmark. Zapraszamy zatem wszystkich producentów i sprzedawców związanych z szeroko pojętą branżą ogrodniczą do udziału w jarmarku w ramach Śląskiego spichlerza. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit a zatem udział jest całkowicie bezpłatny - mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Zamek dysponuje własnymi straganami, stylizowanymi na średniowieczne, jak również dopuszcza sprzedaż z własnych urządzeń. Przed jarmarkiem zapewnia dojazdem do dziedzińca samochodami. - Mamy nadzieję, że jarmark będzie znakomitą okazją, by sprzedać kwiaty doniczkowe, sadzonki, rośliny ozdobne do ogrodów, nasiona, drobny sprzęt ogrodowy i ozdoby, w tym wyroby rękodzieła. Zadbaliśmy, by jarmarkowi towarzyszyły ciekawe wydarzenia sceniczne. Z Radiem Vanessa organizujemy zamkową biesiadę kabaretową, a na scenie pojawią się zespoły folklorystyczne - dodaje Grażyna Wójcik. Jeśli zatem pogoda nie sprawi psikusa, można liczyć na sporą frekwencję.

O szczegółach programu Zamek Piastowski poinformuje wkrótce, a teraz zapraszamy sprzedawców kwiatów o rezerwowanie miejsc na jarmarku. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 32 414 02 33 – w załączeniu karta uczestnictwa.

więcej »
Archiwum aktualności
Wybierz miesiąc:Wybierz rok:
Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij