Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Polecamy
Rozmiar tekstu A A A
Najnowsze informacje
dodano: 14.04.2013 r.

W niedzielę, 14 kwietnia 2013 r. wczesnym popołudniem na Zamek Piastowski w Raciborzu zjechały volkswageny. Zlot Miłośników Klasycznych Volkswagenów odbył się pod patronatem posła RP Henryka Siedlaczka. Na zamkowym dziedzińcu pojawiło się kilkudziesięciu uczestników, jeżdżących tzw. youngtimerami. Każdy turysta odwiedzający w tym dniu dawną siedzibę Piastów mógł obejrzeć samochody, porozmawiać z ich właścicielami oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Impreza cieszyła się wielkim powodzeniem ze strony publiczności. W zlocie wzięło udział około 200 osób. W galerii zapraszamy do oglądania zdjęć.

więcej »
dodano: 12.04.2013 r.

Już w przyszłą niedzielę, 21 kwietnia 2013 r., Zamek Piastowski w Raciborzu zaprasza na wielkie plenerowe widowisko na powitanie wiosny - Zamkową Biesiadę Kabaretową z Radiem Vanessa. Gwiazdą będzie znana formacja Noł Nejm. Wstęp bezpłatny. Biesiadzie towarzyszyć będzie Zamkowy Jarmark Kwiatów, Roślin Ozdobnych i wszelakich różności.

Biesiadę organizują wspólnie Zamek Piastowski oraz Radio Vanessa, a poprowadzi ją Piotr Scholz. Na scenie zaprezentują się najpierw lokalne kabaretowe formacje (Krzanowickie Omy i Opy, kabaret z Bolesławia, zespoły Śląskiego Uniwersytetu III Wieku, Krzysztof Gromotka) oraz zespoły folklorystyczne Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej a na finał wystąpi znana formacja Noł Nejm. - Impreza ma charakter pikniku rodzinnego na powitanie wiosny. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo na Zamkowy Jarmark Kwiatów, Roślin Ozdobnych i wszelakich różności mamy już kilkadziesiąt zgłoszeń, od miejscowych sprzedawców aż po Podhale - mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Jarmark ruszy w niedzielę rano. Stoiska będą czynne od 10.00. Od 12.00 rozpocznie się zabawa kabaretowa. Konferansjerem będzie znany prezenter Radia Vanessa, Piotr Scholz. Biesiada potrwa do około godz. 16.00.

Wstęp na jarmark i biesiadę jest bezpłatny.

Firmy chcące wziąć udział w jarmarku proszone są o kontakt na: promocja@zamekpiastowski.pl

Podczas imprezy będzie można również zwiedzić zamkowe wnętrza i wystawy indywidualnie, dzięki obecności zamkowych wolontariuszy. Na zwiedzających czeka niespodzianka – z zamkową księżną będzie można robić zdjęcia (bilety na zwiedzanie Zamku do nabycia będą w Punkcie Informacji Turystycznej na parterze w budynku bramnym).

Plakat do pobrania TUTAJ

więcej »
dodano: 10.04.2013 r.

10 kwietnia 2013 r. w Zamku Piastowskim w Raciborzu pasowano uczniów Mechanika na honorowych krwiodawców. Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Mechanicznych chętnie bierze udział w akcjach oddawania krwi. W Zamku Piastowskim w Raciborzu wyróżniono 38 młodych krwiodawców. ZSM wspiera idee honorowego krwiodawstwa od wielu już lat. Z działań swoich uczniów dumny jest dyrektor ZSM – Sławomir Janowski, który podkreślił, że duży wpływ na powodzenie akcji mają także nauczyciele pracujący w jego placówce.

Uczniów do udziału w akcji oddawania krwi zachęcają Helena Krettek i Weronika Hiltawska – opiekunki szkolnego koła PCK. Na uroczystości była obecna dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – Maria Wiecha, która porównała postawę młodzieży do zachowania średniowiecznych rycerzy. Po części oficjalnej uczniowie Mechanika zaprezentowali gościom swoje zdolności aktorskie, bawiąc wszystkich humorystyczną opowieścią o polskiej służbie zdrowia. W uroczystości wzięło udział około 130 osób. W galerii FOTO.

więcej »
dodano: 10.04.2013 r.

18 kwietnia 2013 r. (czwartek) w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędą się IV Powiatowe Targi Edukacyjne pod patronatem Starosty Raciborskiego. Targi potrwają od godz. 11.00 do 16.30.

Doradcy metodyczni w Raciborzu zapraszają nauczycieli oraz pedagogów wszystkich typów szkół powiatu raciborskiego do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, gdzie zostanie zaprezentowana aktualna oferta wydawnicza podręczników, materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych, takich wydawnictw jak: Oxford, Nowa Era, SOP, REA (bogata oferta podręczników do przedmiotów zawodowych oraz podręczników do nauczania języków obcych zawodowych), WSiP oraz wielu innych.

Uczestnicy otrzymają nieodpłatne materiały oraz będą mogli zakupić książki w promocyjnych cenach.

W czasie trwania Targów odbędą się także nieodpłatne warsztaty.

Program szkoleń:

12.00-12.45 - Więcej lepiej super! Czyli co nowego w klasach I-III na lekcjach języka angielskiego. Wydawnictwo Oxford (dla nauczycieli szkół podstawowych klas 1-3);

13.00-14.00 - Krok po kroku, czyli praca z grupami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka angielskiego. Wydawnictwo Oxford. (dla nauczycieli szkół podstawowych klas 4-6);

13.00-14.00 - Wie ich aus meinem Unterricht das Beste machen kann? Lehrem und Spiele - methodische Tipps und Tricks. Wydawnictwo PWN (dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia);

14.00-15.30 - Inicjacja kluczowe doświadczenie w rozwoju seksualnym, kluczowy kłopot dla pedagogów - seksuolog W. Sokoluk - autor międzynarodowych programów profilaktycznych agendy ONZ (dla wszystkich nauczycieli i wychowawców).

Zapraszamy!

więcej »
dodano: 09.04.2013 r.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 2004r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych

1. Przedmiot Przetargu:
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 lipca 2013 r. (letnich wakacji 2013 r.). Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00).

2. Stawka czynszu:
Miesięczna stawka czynszu zostanie określona w przetargu na najem przedmiotu przetargu w wysokości minimum 4,50 zł/m2, zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Minimalny miesięczny koszt wynajęcia przedmiotowego lokalu wynosi:
4,50 zł/m² x 317,10 m² = 1426,95 zł plus opłaty za media.

3.Terminy wnoszenia opłat:
Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.

4. Zasady aktualizacji opłat:
Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5.Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

6.Wadium
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200zł.
Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 02 8475 0006 2001 0013 5702 0009 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”. Kopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium należy wnieść do dnia 8 maja 2013 ( nie później niż 3 dni przed przetargiem). Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie rachunku kwotą wadium nastąpiło przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu . Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 
7. Kryterium wyboru oferenta:
Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni/miesiąc.

8. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną stawkę czynszu (bez mediów) za 1 m2/miesiąc.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

9. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG NA LOKAL” do dnia 10 maja 2013 r. do godz. 09.00 (wyznaczony termin składania ofert nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu) w pok. F.1.7. w Budynku Bramnym Zamku Piastowskiego; ul. Zamkowa 2 w Raciborzu ( siedziba Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu).
Oferty zostaną otwarte w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 9.30  w siedzibie Zamawiającego - pok. F.1.2. Otwarcie ofert jest jawne.

10. Informacje dodatkowe:
Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy.
Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu ( tel.32 414 02 33).

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33.

Wersja PDF do pobrania TUTAJ

więcej »

1 / 2 / 457 / 458 / 459 / 460 / 461 / 462 / 463 / 549 / 550

Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij