Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Polecamy
Rozmiar tekstu A A A
Najnowsze informacje
dodano: 31.05.2012 r.

Minął już rok od jego pierwszego wernisażu. W tym czasie, Marcin Rychły, raciborski fotograf z zamiłowania pracował nad swoimi kolejnymi pomysłami a efekty tych prac będzie można zobaczyć na kolejnej jego wystawie, zatytułowanej „Cinematic”, 2 czerwca 2012 roku o 17.00 na Zamku Piastowskim. Cinematic to zbiór fotografii, które przenoszą widza w nierealny i fascynujący świat - do tego jednak mogliśmy się już przyzwyczaić przy jego poprzednich dwóch wystawach. Cinematic to zbiór stopklatek, które swym charakterem  i nastrojem przywołują obrazy znane z dużego kinowego ekranu. Zdjęcia wykonane zostały technice fotografii cyfrowej i poddane zaawansowanej obróbce graficznej. Sesje zdjęciowe poprzedzone były wielogodzinnymi przygotowaniami i wymagały zaangażowania wielu osób. Jednak końcowy etap przygotowania zdjęcia, to praca jednej osoby, Marcina Rychłego, dzięki któremu zdjęcia nabrały innego wymiaru.

W związku z prezentacją klipu filmowego na otwarcie wystawy, wszystkich chętnych do udziału w wernisażu prosimy o punktualne przybycie.

więcej »
dodano: 31.05.2012 r.

Przypominamy uprzejmie, że Michał Smolorz, ceniony, nieraz kontrowersyjny felietonista katowickiej Gazety Wyborczej oraz Dziennika Zachodniego, dziennikarz i producent filmowy, spotka się z raciborzanami 5 czerwca o 17.00 na raciborskim Zamku. Będzie promował swoją książkę pt. Śląsk wymyślony.

więcej »
dodano: 31.05.2012 r.

Szukasz miejsc, które zapisały się w historii Polski i to w sposób szczególny? Nie możesz ominąć Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Dlaczego?

Oto najważniejsze powody. - Tak jak cudownie zrosły się członki św. Stanisława, tak też zrośnie się Polska podzielona na dzielnice – to słowa Wincentego z Kielczy (ok. 1200 – po 1262), przeora raciborskich dominikanów, autora dobrze znanego Polakom hymnu Gaude Mater Polonia, napisanego – dodajmy to - z okazji głośnej w XIII-wiecznej Polsce kanonizacji biskupa krakowskiego, Stanisława ze Szczepanowa (1253). Wincenty, częsty gość dworu książęcego na zamku w Raciborzu, napisał też dwa żywoty św. Stanisława (Vita minor - Żywot mniejszy i Vita maior - Żywot większy), jak również zredagował zaginioną dziś kronikę dominikańską, z której hojnie czerpał Jan Długosz. W tym ostatnim fakcie nie byłoby nic nadzwyczajnego (Długosz korzystał przecież z wielu źródeł), gdyby nie to, że z manuskryptu powstałego w raciborskim skryptorium dominikanów, ten bodaj najbardziej znany polski dziejopisarz przeniósł na łamy swoich Roczników, czyli kronik Sławnego Królestwa Polskiego słynne zdanie gorze szo nam stalo, wypowiedziane przez księcia Henryka Pobożnego w obliczu sromotnej polskiej klęski na polach legnickich w 1241 r. Stało nam się nieszczęście – tak brzmi tłumaczenie owej frazy na współczesną polszczyznę. Wspominamy o niej z tegoż to powodu, że to najstarsze znane polskie zdanie i to spisane w Raciborzu, w murach klasztoru doskonale widocznego z murów raciborskiego zamku.

więcej »
dodano: 29.05.2012 r.

29 maja 2012 r. w murach Zamku Piastowskiego w Raciborzu uroczyście otwarto wystawę „Nieznany modernizm. Architektura Górnego Śląska w okresie międzywojennym”. Eksponowana na Zamku wystawa to pokłosie projektu, który powstał i został zrealizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Poświęcony jest architekturze Górnego Śląska w okresie międzywojennym.

więcej »
dodano: 28.05.2012 r.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzuzgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010r, Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

1. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza wynająć pomieszczenie piwniczne o pow. 317,10  m2 znajdujące sie w obiekcie zabytkowym- Domu Książęcym, na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu  przy ulicy Zamkowej 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 128/22, ( k.m. 1), obręb Bosac.  
2. Nieruchomość zapisana jest w rejestrze ewidencji gruntów (G 6) jako Bz o pow. 0,5156 ha oraz Bi o pow. 0,5824 ha.
3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, obejmującego nieruchomość stanowiącą działkę nr 128/22 w jednostce strukturalnej Racibórz, budynek przeznaczony do wynajęcia stanowi część składową nieruchomości  zapisanej w obszarze oznaczonym symbolem K11 UP – dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla: usług publicznych, w tym usług administracji, usług kultu religijnego, usług oświaty i wychowania, usług kultury i sztuki, usług ochrony zdrowia i opieki społecznej.
4. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego.
5. Przedmiotowe pomieszczenie zostanie wynajęte na cele małej gastronomii i/lub cateringu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż do 18 marca 2015r.
6. Czynsz za pomieszczenie będącą przedmiotem najmu będzie płatny miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.
Minimalną miesięczna stawkę czynszu ustala się na podstawie Uchwały nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
7. Osoby zainteresowane użytkowaniem przedmiotowej nieruchomości, prosi się o składanie pisemnych wniosków w zamkniętych kopertach, wraz z podaniem propozycji wysokości czynszu za 1 m² - minimalna wysokość czynszu 9 zł za 1 m² + należny podatek VAT.
Pisemne oferty prosimy przesłać na adres:
Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2 (budynek bramny – I piętro)
w terminie do dnia 20 czerwca  2012r. (co najmniej 21 dni od daty ukazania wykazu) do godziny 12.00 z dopiskiem „oferta czynszu …”


Otwarcie ofert nastąpi dnia  20 czerwca 2012 o godzinie 13.00.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób zainteresowanych najmem przedmiotowego pomieszczenia, zostanie ono wynajęte osobie, która zaproponuje najwyższą stawkę czynszu.

8. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, zostanie przygotowana umowa dla osoby, która zaproponuje najwyższą stawkę czynszu. O możliwości podpisania umowy  poinformujemy pisemnie bądź telefonicznie.
9. Informacje szczegółowe uzyskać można w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2 (budynek bramny – I piętro), tel. 32 414 02 33, promocja@zamekpiastowski.pl

więcej »

1 / 2 / 518 / 519 / 520 / 521 / 522 / 523 / 524 / 563 / 564

Strona główna /XIII Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - Racibórz 2023/Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij